Browsing Category

صفحه دري

واره نمی کند! / مصطفی عمرزی

واره نمی کند! (طنز) مصطفی عمرزی داستانی ست که از زبان دوستان شنیده ام. زمان وقوع این داستان، دوره ی زمامداری طالبان است. خوب به خاطر داریم، به ویژه همشهریان شریف و متدین کابل که…

مود و فیشن / مصطفی عمرزی

مود و فیشن (طنز) مصطفی عمرزی مود، فیشن و آرایش از زمان نخستین بشر تاکنون در روی کره ی خاکی در کنار  عوامل دیگر با انسان ها رشد کرده اند. آرایش به جا و برازنده برای حیثیت انسان،…

ملي بس / مصطفی عمرزی

ملي بس (طنز) مصطفی عمرزی از سال هاست كه هنگام گشت و گذار در شهر، با وسیط تكه و پاره اي كه از همه سويش، انسان مي ريزد، با نام ملي بس، آشنا استیم؛ موتر هايي كه فقط مدت كوتاهي پس…