سخنان دروغین در پیام عیدی ملا هیبت الله رهبر طالبان

توفیق عظیمي

0 66

ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان در پیام به مناسبت عید سید الفطر مواضع گروه مسلح طالبان را نسبت به وضعیت جاری افغانستان اعلام نموده است که به شدت نشان دهنده سیاست ضد و نقیص این گروه را به نمایش میگذارد. او در این پیام امضای توافق نامه صلح دوحه را پیروزی بزرگ برای طالبان خوانده و گفته است که اجرای صادقانه آن به نفع همه جهت ها است. در مورد توافق نامه صلح دوحه باید گفت که بدون شک توقع میرفت این توافق مطابق به تعهدات آن زمینه پیشرفت پروسه صلح را بیشتر مهیا کند ولی واقعیت آمر چیزی دیگری از آب بیرون شد و آن این که یکی تعهدات این توافق نامه دوحه کاهش خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی بود که تا کنون عملی نشد و طالبان بر عکس تعهد که در این توافق نامه انجام داده بودند عمل نمودند بدین معنی که با امضای این توافق نامه بجای کاهش خشونت ها با نیرو های امنیتی افغان اعلام جنگ دادند و حملات خود را بطور بی پشینه ای افزایش دادند که خود نشان میدهد این گروه بر خلاف تعهدات خود در مورد توافق نامه صلح دوجه در این بخش مهم عمل نموده اند و آنچه ملا هیبت الله در این پیام خود ذکر میکند یا ناشی از عدم آگاهی او از اوضاع جاری کشور است که ممکن چنین نباشد و یا این که او برای دست یابی به خواست های این گروه پیام های ضد و نقیص برای مخشوش نمودن اذهان مردم افغانستان صادر میکنند. در ادامه پیام خود ملا هیبت الله بیان داشته است  اجرای این توافق نامه باعث پایان جنگ و آمدن صلح و تطبیق نظام اسلامی در افغانستان میشود و در بخش آن به آمریکا گفته است که به کسی اجازه ندهند تا مانع  اجرای این توافق نامه دو طرف و یا به تاخیر در اجرای آن شوند و آنرا به ناکامی و شکست مواجه کنند. این بخش از سخنان ملا هیبت الله همچنان قابل نقد است.

او در این بخش از سخنان خود تاکید به پایان جنگ دارد در حالی که افزایش حملات چی از نوع تهاجم در سنگر ها و چی حملات انتحاری و ماین ها مقناطیسی در شهر ها بعد از توافق صلح افزایش یافته است و حقیقت آشکار است که این گروه سبب ادامه جنگ و صدمه زدن به پروسه صلح شده است ، ملا هیبت الله از آمریکا خواسته است که مانع اجرای این توافق از سوی دیگران شود در حالی که اگر اشاره ملا هیبت الله به جانب حکومت افغانستان باشد واقعاً غیر واقع بینانه است زیرا حکومت افغانستان با وجود که هیچ نوع الزامیت برای اجرایی بند های این توافق با گروه طالبان ندارد ، فقط بخاطر نشان دادن نیت نیک به صلح فرمان رهایی ۵ هزار زندانی این گروه را به امضاء رسانید و حدود ۱۰۰ تن آنها را رها نمود و  نیرو های امنیتی و دفاعی خود را به حالت دفاعی قرار داد، بناءً اشاره ملا هیبت الله به جانب حکومت افغانستان غیر منطقی است و اگر ملا هیبت الله خواهان این است تا حکومت افغانستان حملات اخیر این گروه را در ولایت لغمان ، ننگرهار کابل و غزنی نادیده بگیرد واقعاً این گروه چیزی بنام قانون و تعهد حکومت به مردم نمی دانند. تاکید بر التزام گروه مسلح طالبان به توافق نامه صلح دوحه از سوی رهبر این گروه در حالی که تمامی موارد خلاف دید و پیام او در حال حرکت است تعجب آور است. اعلام جنگ رسمی با نیرو های امنیتی افغان بعد توافق و ادامه خشونت ها کجای آن منجر به صلح و تحقق التزامات این توافق نامه میگردد و ایالات متحده آمریکا روی چی میکانیزم و روش با این گروه روی خوش نشان بدهد درحالی که این کشور از گروه طالبان بار ها خواسته است که ادامه خشونت ها باعث صدمه زدن به پروسه صلح میشود وباید مانع آن شد ولی به نظر میرسد که رهبر گروه طالبان به آن گوش فرا نداده و از آمریکا چیزی مطالبه نکرده است بلکه فرمان صادر کرده است تا مواد درج شده در پیام عیدی اجرایی شود که خیلی تعجب آور و غیر منطقی به نظر میرسد.

این نکته قابل توجه است تا زمانی که گروه مسلح طالبان به کاهش خشونت ها و پایان جنگ در کشور خوش بینی نشان ندهند و عملاً در این راستا کار نکنند و صداقت خود را نشان ندهند مورد حملات نیرو های امنیتی افغان قرار خواهند گرفت و ایالات متحده آمریکا با وجود تعهدات آشکارا و پنهان با گروه مسلح طالبان قادر نخواهد بود خواسته های گروه طالبان را عملی کند زیرا از یک طرف این کار با توجه به پیمان امنیتی کابل و واشنگتن و اعلامیه مشترک ارگ و امریکا در روز امضای توافق نامه صلح دوحه مانع چنین کار میشود و از طرف اعمال وحشیانه گروه طالبان. بهتر بود ملا هیبت الله در پیام عیدی خود خطاب به جنگجویان خود دستور صادر میکرد تا به کاهش خشونت ها تن بدهند و از شدت جنگ بکاهند تا عملاً به این کار خود زمینه اجرایی توافق نامه دوحه را عملی می ساخت تا این که از ایالات متحده آمریکا به اجرایی شدن توقع کند در حالی که خود به این باور نباشد. بناءً آنچه ملا هیبت الله در پیام عیدی خود فرستاده است دروغ های بیشت نیست و سخت قابل تقبیح میباشد.

Comments
Loading...