په تاریخ کې لومړی ځل دی، چې پښتون په هدیره کې سیاست کوي

0 116

په تاریخ کې لومړی ځل دی، چې پښتون په هدیره کې سیاست کوي.
لومړی ځل دی، چې د خپل مړي پوښتنه کوي، اول وار دی چې د عذاب د خوفناکو کیسو پر ځای د حساب و کتاب چیغې وهي.
داسې ښکاري چې پښتون ته یې ژوند ارزښت پیدا کړی دی. نښې داسې دي، چې پښتون به تر دې وروسته د خپل ( انسان) پوښتنه کوي.
لکه چې ورو ورو هغې خوا ته روان یو، چې نور به دغه قوم د پردیو سیاستونو لپاره، نه اجیر قاتل وي او نه هم اجیر شهید.
داسې بریښي، چې تر دې وروسته به پښتون په هدیرو کې د خپلو مقتولینو د خښولو پر مهال ریږدي او چیغې به وهي، چې ولې دې وژلی یم؟
لکه چې دغه ابدي ويده راویښیږي؟
عبدالغفور لېوال

Comments
Loading...