پس مسئولیت ما درین برههٔ حساس تاریخ چیست؟

درخانۍ ذهین

0 27

سفر غیر مترقبهٔ دو روزهٔ مایک پمپیئو وزیر خارجهٔ امریکا به کابل و مذاکرات پیهم وی با ریس جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله سابق ریس اجرائیه٬ پیرامون ساختن یک حکومت ایتلافی بین کاندیدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری بی نتیجه ماند. قرار بود درین سفر مایک پمپیئو خواهشات داکتر عبدالله عبدالله را بر ریس جمهور غنی بقبولاند٬ که چنین نشد.
وزارت امور خارجهٔ امریکا طی یک اعلامیهٔ رسمی اعلان کرد که ایالات متحدهٔ امریکا متأسف است که ریس جمهور غنی و عبدالله عبدالله ریس اجرائیه سابق افغانستان به مایک پمپیئو وزیر خارجه اطلاع داده اند٬ که قادر به توافق به ایجاد یک حکومت فراگیر (مشابه حکومت وحدت ملی) نیستند…
مایک پمپئو علاوه نموده است که عملکرد دو رقیب او را نا امید کرده و به روابط امریکا و افغانستان لطمه زده، و متأسفانه، این بی‌حرمتی‌ به آن افغان‌ها، امریکایی‌ها و شرکای ائتلاف‌ است که جان و مال خود را در منازعه (افغانستان)‌ قربانی کرده اند٬ تا آینده‌ٔ جدیدی برای این کشور بسازند.
این اعلامیه از قطع کمکهای یک میلیارد دالری امریکا بطور دفعتاً و تقلیل دو میلیارد دالری در کمکهای سال ۲۰۲۱ خبر میدهد.
امروز ریس جمهور غنی طی خطابیهٔ به ملت ابراز داشت که تقاضای های داکتر عبدالله عبدالله از آنجمله تغیر ساختار حکومتی از حدود قانونی من بدور است و من مسئولیت حراست از قانون را داشته و تخطی از قانون نخواهم کرد. از صحبت های ریس جمهور غنی برمییایید که وی با وجود تمام فشار های سیاسی و اقتصادی امریکا به تقاضا های شان سر خم نکرده است.

ملت آزادیخواه و استقلال طلب افغان همیشه خلاف اشغال بیگانه گان درین سرزمین بوده و اینرا میداند که تسلط بیگانه گان باعث تخریب و ازدست دادن ارزش های ملی ما میشود. اینک ملت با مثال خوبی ازین ادعا مقابل است, و آن اینکه یا از انتخاباب میگذرید و باز یک حکومت معیوب را بازندهٔ انتخابات و تمام جنگسالارانی که متهم به کشتار صدها هزار افغان بیگناه و مسئولین اصلی جنگهای داخلی اند٬ میسازید و یا ما کمکهای خود را بالایتان قطع میکنیم.”
ای آنانیکه حرف از آزادی و استقلال ملی میزدید ودر راه دفاع از وطن و ارزشهای آن از سر و جان و مال خویش میگذشتید!
ای آنانیکه ادعا میکردید٬ که مخالف حکومت مسخرهٔ وحدت ملی هستید! و هر نوع ایتلاف ریس جمهور غنی را با جنگسالاران خیانت به آرای خود میدانستید!
این آنانیکه طی این چهل سال اخیر عزیزان تان توسط همین جنگسالاران به شهادت رسیده اند٬ خانه و کاشانهٔ تان ویران شده و یا شما بیوطن و آواره گشته اید!
مادر وطن زخمی باز در بحران است و چشم براه شماست!
ملت از ریس جمهور خواست تا به آرای شان خیانت نکند٬ که نکرد! به فرمایشات بیگانه گان سر خم نکند٬ که نکرد! با جنگسالاران همدست نشود٬ که نشد! ما را دو دست به طالبان این قاتلین زن و فرزند بیگناه این سرزمین تسلیم نکند٬ که نکرد! قانون اساسی ما را احترام و از حراست کند که کرد!
پس مسئولیت ما درین برههٔ حساس تاریخ چیست؟
اینرا خوب میدانیم که یگانه راه نجات ملت از بازی های استعمال و اشغال و مهره های داخلی شان وحدت ما و حمایت ما از نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. دفاع از تمامیت ارضی٬ حاکمیت ملی و ارزشها ما مسئولیت بیگانه گان نه٬ بلکه مسئولیت ماست.
بیائید در دفاع از وطن٬ ملت و جمهوریت یکدست شویم و درین راه آمادهٔ قربانی جان و مال خود باشیم. سهمگیری داوطلبانه در عرصه های اجتماعی و نظامی زیر چتر نظام را عادت بسازیم. برای جبران خسارات مالی صندوق تعاوانی ایجاد نموده و همه خواهران و برادران خود را که توانایی کمک را دارند جلب کنیم.
نظام به حمایت ضرورت دارد! چشم حمایت از نظام خود را نباید به بیگانه گان دوخت٬ بلکه حمایت نظام مسئولیت ماست. جبران کمکهای قطع شدهٔ ایالات متحده امریکا مسئولیت ماست که با ایجاد یک حساب و واریز پولی به آن٬ آنرا باید احیا کنیم.
ما منحیث یک ملت با ایمان و باورمند به خداوند به این عقیده ایم که خداوند با ماست و ما با خدا! و حفظ این سرزمین مسئولیت ایمانی و وجدانی ما!
درین مرحله حساس تاریخ کمر ببندید و مقابل استعمار و ایادی آنها ایستاده کنید!
آیندهٔ این سرزمین را فرزندان احمدشاه درانی٬ مولانا جلال الدین بلخی٬ کاتب هزاره٬ سلطان محمود غزنوی٬ خوشحال خان ختک٬ ملالی ها٬ زرغونه ها٬ نازوانا ها٬ گوهر شاد بیگم ها٬ رابعه های بلخی … رقم میزنند و تاریخ میسازند!
آیندهٔ این سرزمین را ما رقم میزنیم! نه بیگانه گان و مزدوران آن!
والسلام

Comments
Loading...