راکش کېـږئ به حساب ته زورواکانو

شاه ولی آرین

0 83

د هـیـواد د هست او بــود داړه مـارانو
لاجــورد، لـعـل زمــردتــه ښـامـارانو

ددی لـوټ وطـن پـوښتنه درنه کېـږې
پــه قــدرت څـوکي خرڅ شوو غلامانو

د غـلـیـم، پـردي چـوپـړ کې به تر کله
خـپـل ضمیراو وجدان پلوري غدارانو

د نفاق وحشت نه لاس واخلي جـابـرو
د بی وزلـو ویـنـو څښونکـو شرمښانو

دا د چور دولت ماڼۍ حتمی ړنګېـږې
کـه راویـښ شو دا ولس ټـول، خائنانو

یـوه ورځ بـه دا حساب درسره کېـږی
ای د ځمکو،بـیت المال لوی غاصبانو

د اریـن کلام ته غوږ شئ یاد مو اوسه
راکش کیـږئ بـه حساب تـه زورواکانو

دسمبر۷ نیټه ۲۰۱۹کال

د آغوس ښار
دنمارک

Comments
Loading...