Browsing Tag

میرعبدالرحیم عزیز

 چرا احمد شاه مسعود، پهلوان احمد جان را به هلاکت رساند؟

-میرعبدالرحیم عزیز 9/9/2019   پهلوان احمد جان رهبر مقاومت واقعی پنجشیر و رستم افغانستان بدون استثناء، در هر قوم و طایفه و دین و مذهب، انسان های راستین و کاذب، میهن دوست و خائن به میهن، شریف و شرف باخته وجود دارد. درۀ پنجشیر هم ازین امر…

چطور تسلیمی بن لادن به بوش پیشكش شد و چطور بربادش داد

/نویسندگان:  الكزاندر كوكبرن  و  جفری كلیر مترجم: میرعبدالرحیم عزیز 12/18/2006     فرستاده  مخفی افغان حكایت میكند در جنگ علیه ترور برایش صفر  بدهید چطور تسلیمی بن لادن به بوش پیشكش شد و چطور بربادش داد این مضمون قبلاٌ در سال 2006…

اجماع ناموس فروشان مسلکی در لاهور

/میرعبدالرحیم عزیز 6/24/2019     اجماع ناموس فروشان مسلکی در لاهور   عده ای از پست ترین، خاین ترین و بی مسلک ترین انسان های شرف باخته به بهانۀ کنفرانس صلح به پاکستان رفتند تا بار دیگر قسمتی از خاک میهن را در اختیار بردگان پاکستانی…

نگاهی به شوونیسم پنجاب- پاکستان

میرعبدالرحیم عزیز 5/8/2019 تعصبات مذهبی – نژادی – قومی در نظام فاشیستی پاکستان نگاهی به شوونیسم پنجاب   سایت نقشۀ جهان پاکستان مانند ایران یکی از کشور های متعصب جهان است. در واقعیت پاکستان بر مبنای تعصب دینی توسط…

آیا میهن فروشی و مزدوری حدی دارد؟

-میرعبدالرحیم عزیز 3/29/2019 آیا میهن فروشی و مزدوری حدی دارد؟ "شهامت" جنرال خونخوار روس – پستی مزدوران روس یکی از دوستانم کتابی را در اختیارم گذاشت که قبلاً ندیده بودم. نام این کتاب "در افغانستان چه می گذشت" است که توسط یک جنرال…

طرح انهدام اقتصاد افغانستان توسط ایران و پاکستان

-میرعبدالرحیم عزیز 3/15/2019 افغانستان دو دشمن عنعنوی و تاریخی دارد: ایران و پاکستان. این دو کشور برای نابودی و انهدام افغانستان و محو آن از نقشۀ جهان از هیچگونه توطئه و تخریب خودداری نمی ورزند. طرح های استعماری این دو کشور در قبال…

مراکز نظامی امریکا در جهان / میرعبدالرحیم عزیز

1/26/2019 به منظور حفظ تفوق نظامی و استمرار حاکمیت جهانی، امریکا در 160 کشور جهان مراکز نظامی تأسیس نموده و یا اینکه افراد نظامی خود را  گسیل داشته است.  این احصائیه  نشاندهندۀ این واقعیت است که امریکا بیش از 93 فیصد مراکز…

نیروهای افغانی وابسته به سی آی ای مردم را به وحشت می اندازند – اعتماد را تخریب می نمایند

میرعبدالرحیم عزیز 1/3/2109 ویب سایت ضد جنگ (antiwar.com) مضمونی مختصری را تحت عنوان بالا به تاریخ 31 دسمبر 2018 به نشر سپرد که اینک ترجمۀ آن را خدمت هم میهنان تقدیم می کنم. مهاجمان مورد حمایت سی آی ای، از تعاملات

عامل عمدۀ تشنج در روابط امریکا -پاکستان، چین است نه تروریسم و نه افغانستان/ میرعبدالرحیم عزیز

12/13/2018 کشش در روابط امریکا و پاکستان پدیدۀ نو نیست. حد اقل در خلال 40 سال اخیر، ما شاهد مد و جزر های متعددی در روابط این دو کشور بوده ایم، اما هیچ نوع گسست واقعی تا حال خلق نگشته است. از زمان ادارۀ کارتر تا حال چندین بار

بیهودگی دولت مستعمراتی کابل /میرعبدالرحیم عزیز

11/12/2018 دو اعجوبۀ تاریخ نظام مستعمراتی کابل یکی از بی حیثیت ترین نظام های سیاسی جهان در سطوح ملی،  منطقه ئی و جهانی است. به ندرت سراغ شده می تواند  که دولتی در جهان وجود داشته  باشد که تا این اندازه بی صلاحیت و بی اعبتار…