Browsing Category

کلتور و ادب

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی باشد به دلم داغ تمنات، دگر هیچ در سر بودم غصه و سودات، دگر هیچ ای کاش دهی بهر دوای دل عاشق یک بوسه از آن لعل شکرخات، دگر هیچ از درد دلم گر که بپرسد بگویید…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی کُشتی ما را، این قدر ها ناز چیست؟ همچو من صد کشته داری، راز چیست؟ از وفا دم می زنی ای بی وفا! با رقیبان ارتباطت باز چیست؟ گر شوی محمود بختم ای صنم! می شوم…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی شبي از بخت بالا، روي او در خواب مي ديدم ز خوشحالي سراپا خویشتن دریاب می دیدم  چه زیبا بود و دلکش از صفایی روی ماه او که نقشش اوفتاده چون گلی در آب می دیدم…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی چو مجنونم به دشت و کوه، برون از خانه دارم گپ به عشق لیلی خود، با دل دیوانه دارم گپ بُتی شیرین ادا دارم به هر مجلس که بنشینم به نوبت چون سخن گویم، من از…

زبان دری / هارون انصاری

زبان دری هارون انصاری  ای آن که چند سخن داشتی از پارسی؟!  بیا کنم برایت قصه از زبان دری  دُر دری بود ریشه ی اصل و کهن  زبان من است، زبان یک ملت، زبان مادری  حرف ها داری از…

ظفر / حیات الله بخشی

ظفر حیات الله بخشی هنگام ظفر گردید، برخیز که برخیزیم صبح است و سحر گردید، برخیز که برخیزیم امروز می صافی از جام و خم وحدت نوشیم، ظفرگردید برخیز که برخیزیم ای بی خبر از عالم…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی گل ندارد رنگ رویت بی مزاح مشک نیز چون عطر بویت بی مزاح در چمن دیدم ندیدم سنبلی تازه و تر همچو مویت بی مزاح دل ببستم سخت و ارسال کردمش تحفه ای از راه جویت…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی غیر را بنما ز کویت برطرف خار را از پیش رویت برطرف چون نباشد همچو بویت بوی گل گل نما از لای مویت برطرف تا شوم قربان خویت بی درنگ هر بدی را کن ز خویت برطرف…