Browsing Category

کلتور و ادب

پنج هزار ساله!

پنج هزار ساله! هارون انصاری جهانیان نشستند کجا و ما کجا نشسته ایم در لب دریا، هر کنج و کنار نشسته ایم از خانه شدیم بیرون، رفتیم سوی بازار تا یافتیم گوشه ای خلوت، پشت دیوار…

انسانیت

خوشا که آدم دا شت روی ا نسانیت از ا ین چو یک رو تیره دل تا بان شد به گفته ها مقدور نیست ا نسان شد خم افسراز بار آن بپای طفلان شد زذات ا نسان بوده که جهدی بر جهل درند ه خو خود…

زبان دری / هارون انصاری

زبان دری هارون انصاری ای آن که چند سخن داشتی از پارسی؟! بیا کنم برایت قصه از زبان دری دُر دری بود ریشه ی اصل و کهن زبان من است، زبان یک ملت، زبان مادری حرف ها داری از…

مقصر کیست؟ / هارون انصاری

مقصر کیست؟ هارون انصاری قاضی شهر با بهلول سر شوخی باز کرد پرسیدش چیستانی خواندم جوابش چیست؟ گفت بهلول گر بدانم گویم جوابت گر ندانم، جوابم از سر دیوانگی ست پرسید قاضی گر…

د شاعر پسرلی / مصطفی عمرزی

د شاعر پسرلی (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی بهار شاعر، دنیای پُر گل و بلبل است. الهام از طبیعت، تخلیق ادبی را از رنگینی هایی نیز اشباع می کند که در هرکجای دنیا، بسته به تنوع آفرینش،…