Browsing Category

مصطفی عمرزی

کمی بخندیم! / مصطفی عمرزی

کمی بخندیم!  (گزیده هایی از کتاب «عقاید و رسوم عامهء مردم خراسان») مصطفی عمرزی معمولاً در واکنش به تحریکات مغرضانه، با انتقاد و واکنش های تند، برخورد می کنیم. این مامول را بیشتر…

فقر سیاسی / مصطفی عمرزی

فقر سیاسی (چرا بسیار شاهنامه می خوانند؟) مصطفی عمرزی گاهی یک داور دیگر نیز نیاز است تا در عرف معمول تقابل، گره از مشکل بگشاید. ما در جناح هایی که بسیار سیاسی شده اند، در بُرنده…

د شاعر پسرلی / مصطفی عمرزی

د شاعر پسرلی (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی بهار شاعر، دنیای پُر گل و بلبل است. الهام از طبیعت، تخلیق ادبی را از رنگینی هایی نیز اشباع می کند که در هرکجای دنیا، بسته به تنوع آفرینش،…