Browsing Category

صفحه دري

مجسمه های مرجوعی انگلستان به افغانستان، تقلبی هستند! / دکتور رضا مرادی غیاث آبادی

مجسمه های مرجوعی انگلستان به افغانستان، تقلبی هستند! دکتور رضا مرادی غیاث آبادی (۱۸ سرطان ۱۳۹۸): بی‌بی‌سی فارسی خبر داده است که بریتانیا با تأیید و تصدیق جان سیمپسون (با جان…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی  دو دستت را حنا کردی، چه خوب کاری به جاکردی دلم بردی بلا کردی، چه خوب کاری به جا کردی لبانت لاله گون کردی، زدی خالی به پهلویش خودت را خوشنما کردی، چه خوب…

یار شیرین / حیات الله بخشی

یار شیرین حیات الله بخشی  یار شیرین به رقص آمده بود شب دوشین به رقص آمده بود او که با ناز و ادا می رقصید ماه و پروین به رقص آمده بود زلف او دور رخش می چرخید مار پیچین به رقص…

میهن / حیات الله بخشی

میهن حیات الله بخشی  بود و هستم هست و بودم میهن است نی زیانم هرچه سودم میهن است دایمأ در فکر و ذکرم بوده است در رکوعم در سجودم میهن است گر غزل گویم سرودی هم بدان  در غزل ها…