Browsing: روستار تره کی

١٠/٠٦/٢٠١٨                                                                                                           دوکتور م ، عثمان تره کی  پشتون ها در محور ماستر پلان منطقوی : تبصره بر فرمایشات’’ الن لامبال ‘‘ جبر…

دوکتور محمد عثمان تره کي                                                                                    ٠٥/٠٤/٢٠١٨ د کندز په جنایي پیښه کې د دولتي تروریزم سره مخ یو!   د اولسو کلونو…
روستار تره کی

دوکتور محمد عثمان تره کی                                                                                ٠٤/٠١/٢٠١٨ مذاکره با بغاوتگر به شورش مشروعیت میبخشد ! دیروز خبر مذاکره اداره کابل با والی  بلخ…
روستار تره کی

٢٨/١٢/٢٠١٧                                                                                                                            دوکتور محمد عثمان تره کی رئیس جدید سی، آی، ای قاتلین حرفوی را در جنگ افغانستان میگمارد !    از…
روستار تره کی

                                                                                                                                                                           ٢١/١٢/٢٠١٧ ملاحظاتی در باب بغاوت سرپرست ولایت بلخ طی شانزده سال تکتیک فرمانروایی امریکا بر محور حفظ مراکز متعدد قدرت…
روستار تره کی

دوکتور محمد عثمان تره کی                                                                      ١٥/١٢/٢٠١٧ کانفرانس دهلی : ظهور جبهه صلح در منطقه قراینی در دست است که دخالت امریکا در …
روستار تره کی

١٠/١١/٢٠١٧                                                                            دوکتور محمد عثمان تره کی آیا دیوان جزای بین المللی توان رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان را دارد ؟ دیوان…
روستار تره کی

٠٤/١١/٢٠١٧                                                                                        دوکتور محمد عثمان تره کی دستیابی به هفده هزار پست دولتی از مجرای رقابت آزاد منشأ بحران چهل سال…

١٥/١٠/٢٠١٧                                                                                      دوکتور م ، عثمان تره کی تلاش در جهت کشانیدن طالبان برای مذاکره مستقیم با اداره کابل در کانفرانس عمان قرار…

‏2010‏/04‏/16                                                                                         دوکتور م ، ع ، روستار تره کی                          جنگیدن برای صلح !                           مکث کوتاهی به چگونگی مناسبات افغانستان…