Browsing Category

اجتماعي سیاسي

خرید دسته ی ګُل از تفنګ فروش

عبدالرووف لیوال مردم افغانستان آنقدرساده لوح اند که صلح راازکسانی می طلبد که روزی ومنفعت شان به میل تفنګ وابسته است وجنګ را چون مردمک چشم دوست میدارندواختیارات دولتی راهم به آنها…