Browsing Category

اجتماعي سیاسي

تاراج فابریکۀ سمنت هرات

تاراج فابریکۀ سمنت هرات؛ سارقان تجهیزات میلیون دالری این فابریکه را به غارت برده اند فابریکۀ سمنت هرات که در ولسوالی زنده جان ولایت هرات موقعیت دارد، از پروژه‌های بزرگ زیربنایی…