Browsing Category

اجتماعي سیاسي

آیا صلح آمدنی است؟

قریب به چهل سال است که سایه شوم جنگ در این کشور سایه افگنده و همه ده و دیار، شهر و بازار وطن به کندواله بدل شده و مردم عذاب کشیده این سرزمین چه مصایب و مشکلاتی که نبوده دیدن از در…