عرف معنی از این آفریده / مصطفی عمرزی

عرف معنی از این آفریده (در ستایش زنان و دختران افغان) مصطفی «عمرزی» سخنسرايي بر موقف و شان زنان و دختران افغان، رعایتی مي خواهد كه در هنگام پرداختن به شان مردان و جوانان افغان، به كار مي بنديم. در سرزمین کهن ما، زنان و دختران از انزواي…

شکست مثلث سیاه / مصطفی عمرزی

شکست مثلث سیاه مصطفی «عمرزی» فروپاشی جغرافیای فارسیسم، از دیری ست که آغاز شده است. باوجود سایه ی سیاه آن و سرمایه گذاری هایی که پروژه می سازند، خطوط سیاسی در تعریف کشور- دولت ها، مرز های فارسیسم را کوتاه تر کرده اند. اقدامات سریع، قاطع و…

دری، نامِ جهان شمول برای افغانان / مصطفی عمرزی

دری، نامِ جهان شمول برای افغانان (استقبال از مشی بسیار ستودنی بی.بی.سی با اختیار نام دری برای افغانستان) مصطفی «عمرزی» با توفیق پروردگار و همت انجمن نشر دانش (دانش خپرندویه تولنه)، انتشار کتاب «دری افغانی»، واکنش منطقی در برابر ستیزی بود…

چهره ی کاذب جاسوسان / مصطفی عمرزی

چهره ی کاذب جاسوسان (معرفی فلم ایرانی «مزار شریف») مصطفی «عمرزی» سینمای ایران، به ویژه پس از انقلاب، سینمای کیفیت و هنر است. جایگاه کنونی سینمای ایران، رده ی دهم- به سطح دنیاست. بنابراین، گاه گسیل پیام و انتقال مفاهیم خاص، می توانند از…

تمدن موهوم / مصطفی عمرزی

تمدن موهوم مصطفی «عمرزی» تاثیرات مخرب تواریخ جعلی در به چالش کشیدن واقعیت های افغانی ما، پوشیده نمانده اند، اما متاسفانه برداشت های عام و نادرست از تاریخ، به گونه ای در موضع انفعالی ما، به عملکردی کمک می کنند تا مخالفان با استفاده از آن…

نمی گیریم! / مصطفی عمرزی

نمی گیریم! (در اعتراض به خیانت ملی در ولسی جرگه) مصطفی «عمرزی» رای گیری تعداد اندک اعضای ولسی جرگه در موضوعی به اهمیت «تذکره ی الکترونیک»، تضادی بود که در امر بسیار کلان، واقع می شود. هرچند لایحه ی وظایف داخلی شورا و قوانین، صراحت هایی…

تقابل روحانیت و جهالت / مصطفی عمرزی

تقابل روحانیت و جهالت مصطفی «عمرزی» نحوه ی پخش رسانه های داخلی و بیرون مرزی افغانی در بازتاب رویداد ها، گاه دچار توهم یا لغزش هایی ست که شاید عمدی نباشد. اخبار ممانعت مقامات ایرانی از برگزاری مراسم در محل ظاهراً معروف به قبر کوروش، با…

دانشگاه به معنی پوهنتون، دقیق نیست! / مصطفی عمرزی

«دانشگاه» به معنی «پوهنتون» دقیق نیست! تحقیق و نوشته از: مصطفی «عمرزی» کسانی که بر نحوه ی انتقاد و ادبیات ضد افغانی، آشنایی دارند و دقت آنان از سطح ظاهر در محتوای مدعاست، می دانند که اغماض بر واقعیت های فرهنگی، تاریخی و ملی ما، از اصول…

دزدان دنیای مجازی / مصطفی عمرزی

دزدان دنیای مجازی مصطفی «عمرزی» در آپشن های ایمیل، بخشی وجود دارد که پیام های غیر مستقیم را منتقل می کند. کارکرد «سپم»، نه فقط محدود به تامین ارتباط غیر مستقیم است، بل گیرنده ای ست که گاه باعث دردسر و یا زیان های ناشی از فعالیت هکران را…

خاطرات استاد خلیلی / مصطفی عمرزی

خاطرات استاد خلیلی (معرفی کتاب «یادداشت های استاد خلیل الله خلیلی») مصطفی «عمرزی»  مرحوم استاد خلیل الله خلیلی را از آخرین شاعران بزرگ افغان شمرده اند که با قوت و ظرافت ادبیات متقدمان زبان دری، می سرود و می نوشت؛ اما این نام، شهرت سیاسی…