تصاویر دیدنی از بالاحصار تاریخی / مصطفی عمرزی

تصاویر دیدنی از بالاحصار تاریخی (معرفی کتاب بالاحصار کابل) مصطفی «عمرزی» بالاحصار کابل، سمبول قدرت و حاکمیت افغانان در طول دو قرن بود. اعلی حضرت تیمورشاه ابدالی، با انتقال مرکز قدرت از کندهار تاریخی، فصل دیگری در تاریخ شهر کابل می گشاید.…

بیان عاطفی یا نگرش بیمار؟ / مصطفی عمرزی

بیان عاطفی یا نگرش بیمار؟ مصطفی «عمرزی» در هرج و مرج نقد یا بیشترینه هتاکی های کنونی، بازخوانی تاریخ با مولفه های امروزین حقوق بشر، آزادی های فردی یا فکری، ماضی را به گونه ی عجیبی تحریف می کند. یکی از فرزندان معلوم الحال مهاجرین و ناقلین…

تزویرشناسی مخالفان / مصطفی عمرزی

تزویرشناسی مخالفان (معرفی کتاب لویه جرگه ی اضطراری؛ مردمسالاری و زورسالاری) مصطفی «عمرزی» لویه ی جرگه ی اضطراری، سنگ بنای نظام نو بود. تفاسیر زیادی از شیوه ی برگزاری، ماهیت و اهمیت این جرگه، وجود دارند. سنگینی حضور خارجی، نبود واضح…

حُسن تعارف / هارون انصاری و احسان سعید

حُسن تعارف هارون انصاری و احسان سعید سعید: یکی دوستم که هارون نام دارد به من از راه دور پیغام دارد نوشته چامه ای در حال و قالم بکرده چند تعریفی نثارم مرا آگاه کرد از رفاقت رفاقت را رفیقی تا قیامت ترا همواره من در یاد دارم که با تو…

دا بله خوشحالی / مصطفی عمرزی

دا بله خوشحالی مصطفی «عمرزی» از حربه های معمول نقد مساله ی تباری و تاریخی ما در افغانستان، یکی هم اتهام قبیله گرایی بود و است. ظاهراً بدون کمترین تعریف از اندیشه ی قبیله گرایی، تنوع قبایل پشتون، دست آویز ساخته می شود. در کوشش های مختلف…

یک لحظه غفلت / مصطفی عمرزی

یک لحظه غفلت مصطفی «عمرزی» ترک ورزش بدنسازی، چالش اضافه وزن را به همراه دارد. سه سال می شود که بر اثر معاذیر کار و مشغله ی سنگین فکری، ناچار از کار فزیکی (ورزش) دور شده ام. حداقل های پرداختن به سلامت جسمی، باعث شده است که برای وقایه،…

جلوه ی جهالت / هارون انصاری

جلوه ی جهالت هارون انصاری با شنیدن آن حرف ها ماندم مبهوت شنیدن آن حرف ها از آن جوان، انتظارم نبود آن جوان بلند و بالا ایستاده در منبر خانه ی خدا حرف ها داشت از رهبران و رهروان که بودند منجی بشر، نه از دوزخیان آن شخص (عطا)، خطابه و…

تاریخ مصور جنگ های افغان و انگلیس / مصطفی عمرزی

تاریخ مصور جنگ های افغان و انگلیس مصطفی «عمرزی» وب سایت «نبرد های انگلیس»، حاوی مجموعه ی بزرگی از نقاشی ها و عکس ها از تاریخ نظامی انگلستان است. ارزش تصویری تاریخ، بدون شک با قدرت دید، جای هزاران حرف و کلمه ای را می گیرد که بی نیاز از هنر…

پُشت اجتماع تعصب / مصطفی عمرزی

پُشت اجتماع تعصب مصطفی «عمرزی» تجدد نو، اما در جامعه ی سنتی، پیش از همه در ورای باور هایی گیر می ماند که در حدود «ارزش ها» و اعتقادات»، باید گیر بماند. نود سال از آغازی گذشت که مرحوم شاه امان الله، اما در جامعه ی سنتی، می خواست معنی رفاه…

صوفیان، دراویش، پیران و ملنگان / مصطفی عمرزی

صوفیان، دراویش، پیران و ملنگان مصطفی «عمرزی» در روزگار ما، خصوصیت افشاگری، روی منطق تکنالوژی نیز استوار است. حداقل در 20 سال اخیر، رشد روزافزون رسانه ها، وسایل سمعی و بصری، در کنار تسهیلات همه گانی، سهولت هایی را به میان آورده اند که در…