تسکین عقده ی حقارت / مصطفی عمرزی

تسکین عقده ی حقارت مصطفی عمرزی تا جایی که به یاد دارم، ردیفی از شاعران و ناظمان عتیقه، بخشی از نصاب آموزشی ما برای مواردی بود که وقتی کم می آوردیم، طبقات می شدند که گویا باعث افتخار اند. روند سیاسی- تاریخی ایجاد زبان دری یا به اصطلاح…

یار / حیات الله بخشی

یار حیات الله بخشی كي بگيري خبرم انشاالله  و بيايي به برم انشاالله به توافق برسد بر سر تو پدرت با پدرم انشاالله مگر آغاز شود آمده ام به لقايت سحرم انشاالله لب درياي كلان خانه كنم تا بيايي به درم انشاالله گر رسد نامه ي پُر لطف و…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی  قائدي كو كه در اين عصر و زمان برخيزد در ره خالق و خلق از سر و جان برخيزد مشرب عشق عزيزان خدا اين باشد كه مسيحا صفت از كون و مكان برخيزد بوسه از لعل بتان سهل نباشد بُردن مگر آن كس ببرد كز سر و جان برخيزد شرط آزاده…

تعبیر / مصطفی عمرزی

تعبیر مصطفی عمرزی درونمایه ی ادبیات زبان دری از زمانی که وفرت کار بر ارثیه های قدیمی، اجندای مهم تشخیص محتوای این زبان می شود، فرهنگیان زیادی را از ترکستان (تاجکستان، اوزبیکستان، ترکمنستان) تا افغانستان و ایران، حریص کرده است، انبوه کار…

پایه های لرزان / مصطفی عمرزی

پایه های لرزان مصطفی عمرزی تشبیه پایه های لرزان، بی شباهت به پایه های سیستم است. منظور افراد و اشخاصی ست که تیم سیاسی حکومت کنونی را می سازند؛ هرچند تظاهر به اراده ی سیاسی، مسوولان را به نمادگرایی رسانه یی کشانده، اما تلاش ها برای احاطه ی…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی  ز خود بی خود به هر جا می زنم گپ  چو مجنونم به صحرا مي زنم گپ  وفا در عاشقی هرگز نمانده من از عشق زلیخا می زنم گپ ز خوبان سیه موی دل افروز به هر وادی به هر جا می زنم گپ  چو موسای کلیم در وادیی عشق بلا کیف و به…

اگر نباشند؟! / مصطفی عمرزی

اگر نباشند؟! مصطفی عمرزی به مردم ما پوشیده نیست که حاکمیت کنونی افغنستان با چه تعاملات، تاملات، مصالح و افراد، تداوم یافته است؛ هرچند تغییر رویکرد جهانی و مداخله ی نظامی زمینه می سازند، اما تفاهم بین الافغانی، بقای حاکمیت را تضمین کرده…

باستانگرايي، حربه ي ستيز / مصطفی عمرزی

باستانگرايي، حربه ي ستيز مصطفی عمرزی  در جريان كند وكاو ماهيت ادعا هايی گروه ستمي، اگر از سويي آشكار شد كه با طفره رفتن از رويداد هاي اندوهبار و خونين معاصر، از پذيرش مسووليت هاي تاريخي كه بر دوش دارند، ابا مي ورزند، در جانب ديگر با حجيم…

یار شمالی / حیات الله بخشی

یار شمالی حیات الله بخشی رفتم كه بگيرم خبر يار شمالي  چون بود مرا وعده ي ديدار شمالي گر رشك چمن گردد و بر خويش ببالد بي شك كه سزد چون كه بود يار شمالي  چون ساكن آن خطه بود يار عزيزان گر ديده بهشت و گل و گلزار شمالي گر ناز و ادا يار…

کودکستان دولتی / مصطفی عمرزی

کودکستان دولتی مصطفی عمرزی در 18 سال گذشته، روابط ما با جامعه ی جهانی، اکثراً در جهتی نیز توجیه می شوند که به اساس کمک ها، صورت می گرفتند. اهمیت این روابط، به اندازه ای است که دکتور غنی همیشه به آن ها اعتراف می کند. او در نشست های مختلف…