آسیب های جداسازی سیاسی / مصطفی عمرزی

آسیب های جداسازی سیاسی مصطفی عمرزی حالا که خط فکری دکتور اشرف غنی و محمد حنیف اتمر، به دو تیم انتخاباتی کشیده شده است، می توان به درک ناهنجاری هایی پی برد که چه گونه از تشتت تباری میان ما رونما می شوند. موضع گیری های دو طرفه، دو شخصیت…

ارزش حضور سیاسی / مصطفی عمرزی

ارزش حضور سیاسی (راجع به انجنیر حکمتیار) مصطفی عمرزی ما در چند طرف تنقیداتی درگیر استیم که بسیاری مغرضانه (بدون منطق اصلاحی) و توهین آمیز اند. این که چه عواملی باعث شده اند جغرافیای تباری ما بیش از همه خشونت طلب باشد، از اوان هفت ثور تا…

احیای شکوه تاریخی / مصطفی عمرزی

احیای شکوه تاریخی (بازسازی کاخ های دارالامان، سراج العماره ی پروان و چهل ستون) مصطفی عمرزی در افغانستان عزیز، چند گونه میراث فرهنگی داریم که در زمینه ی ابنیه، چند نوع می شوند. یکی بنا های بسیار قدیمی اند که با ماهیت عصر حجر، شامل فرهنگ…

طالبان و نیاز ها به روابط خارجی / مصطفی عمرزی

طالبان و نیاز ها به روابط خارجی مصطفی عمرزی امارت اسلامی طالبان، نه فقط بر اثر تحجر فرهنگی، دچار مشکل شد، بل با تحجر سیاسی که برعکس، مخالفان شان از نسخه های نو آن تاکنون استفاده می کنند، محدود به رسمیت شناخته شدن از سوی سه کشور پاکستان،…

خلط نکنیم! / مصطفی عمرزی

خلط نکنیم! مصطفی عمرزی یکی از ترفند ها و شگرد هایی که گروهک افغان ستیز به کار می بندد، وانمودن جبهه ی حامی قومی از آنان است. بار ها شاهد بوده ایم که در برابر واکنش های ما، سعی کرده اند با ایجاد جبهه ی قومی، دیگران را نیز به سوی خود…

بیست و هفت میلیون مخالف / مصطفی عمرزی

بیست و هفت میلیون مخالف مصطفی عمرزی اگر ارقام را درست به یاد آورده باشم، یک سال پس از ریاست جمهوری مرحوم محمد مرسی، اخوانی مصری، اخباری که از مخالفت ها با اخوان المسلمین مصر، حکایت می کردند، به ارقام سرسام آور حدود 27 میلیون نیز رسیدند.…

بازی های گروهک موذی / مصطفی عمرزی

بازی های گروهک موذی مصطفی عمرزی اعلام آزادی صد ها تن از زندانیان طالبان که ظاهراً با تعجیل توام شد، بعضی را واداشت در خط فکری گروهک موذی (جمعیت- شورای نظار) آن را نکوهش کنند. یاد ما نرود که از آغاز حکومت حامد کرزی، تحریف مشی ملی…

سزای مرد تنبل / هارون انصاری

سزای مرد تنبل هارون انصاری  خانمی کار می کرد در باغ خانه  ز شوهر خواست بشکند چند شاخ و خمچه  گفتش عزیزم بیا شو همکارم!  گفت شوهر! مگر فکر کردی باغبانم؟  خانم دید نلی در آشپزخانه  شده سوراخ، می چکد آبش قطره قطره  گفتا به شوهر، ببند…

تراژیدی سقوط امانی / مصطفی عمرزی

تراژیدی سقوط امانی (به یاد و احترام اعلی حضرت شاه امان الله رح) مصطفی عمرزی در تاریخ، مقاطعی نیز رونما می شوند که پایان یک موهبت بزرگ اند. سقوط حکومت مترقی اعلی حضرت شاه امان الله رحمت الله، پایان موهبتی بود که در یک مقطع تاریخی، رونما…

ارتعاش کرکت / مصطفی عمرزی

ارتعاش کرکت مصطفی عمرزی ورزش جهانی کرکت در افغانستان، مدیون همت جوانان پشتون است. در نبود امکانات لازم و میادین، اما جوانان ما آن قدر رشد یافتند که در خارق ترین نمونه ی آن، در مدت بسیار کم، به جام جهانی کرکت، راه یافته اند. این صعود برای…