دروغ های هوایی / مصطفی عمرزی

دروغ های هوایی مصطفی عمرزی هنوز ارزیابی دولتی چین از توانمندی های تکنالوژیک این کشور را فراموش نکرده ام که اذعان کرده بود: 25 سال عقب مانده تر از ایالات متحده ی امریکا اند. چنین فرهنگی، اذهان عمومی را به گونه ای نیز اشباع می کند که با درک…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی  خيالت جلوه افشاند به چشم انتظار امشب  به آغوش تمنايت دلم شد بي قرار امشب ز وضع نابسامانم سراپا حسرت اندودم  مگر باری ز غم گيرد دو چشم اشكبار امشب به اسباب تنعم کی مزاجم منبسط خواهی تعلل کلفتی دارد خدا را کج مدار…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی  به عشرت گر بگیرد رفته از خود مست مینا را به گردش چرخ گردون آورد در دست مینا را اگر شور تعلق نیست در ابنای این عالم چرا بازار عشرت این قدر گرمست مینا را تعلق کلفتی دارد رها کن تن ز تکلیفش گران گر سر شود دیگر نگیرد…

می و معشوق / مصطفی عمرزی

می و معشوق مصطفی عمرزی این قافله ی عمر عجب می گذرد خوشا دمی که با طرب می گذرد ساقیا غم فردای حریفان چه خوری پیش آر پیاله را که شب می گذرد / خیام می و معشوق، ارثیه های مهم محتوای ادبیات زبان دری اند، اما اگر از آن چه در تفسیر معمول این…

عوالم درونی / مصطفی عمرزی

عوالم درونی مصطفی عمرزی فرهنگیان زیادی در حوزه ی زبان دری از تاجکستان تا افغانستان و ایران، هرازگاهی که کتاب یا اثری از ادبیات کلاسیک دری را با تحشیه و تعلیق چاپ کرده اند، زمانی که بحث تحلیل درونمایه مطرح بوده است، درگیر عوالمی می شوند که…

زیر سوال بُردن مشروعیت تاریخی / مصطفی عمرزی

زیر سوال بُردن مشروعیت تاریخی مصطفی عمرزی در تقابل سیاسی سالیان اخیر، در حالی که با زشتی های ستمی گری رو به رو استیم، عدم درک و سطحی نگری کسانی که مورد اعتماد ما و به اصطلاح خودی اند، نیز کمتر از زشتی های ستمی گری نبودند. اشرف غنی در سفر…

اندرز / حیات الله بخشی

اندرز حیات الله بخشی  لطف سخن و خلق نکو جای شرر به  آن به به جهان آن چه که آید به نظر به از فعل دغا و دغل و فتنه و آشوب  با صدق و صفا خدمتی به نوع بشر به  از خدمت دونان که رود نام و آبرو  نانی به تعب بهتر و آبی ز سقر به  آزرده ز…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی  اگر دلبر به ما مي شد چه مي شد به يك چشمك رضا مي شد چه مي شد  دو دستان سفيدش در شب عید ز خون من حنا می شد چه می شد  اگر من مي شدم سلطان عشقش  رقيبم گر گدا مي شد چه مي شد اگر گرد ره کاشانه ی یار به چشمم توتیا می…

روز زن / هارون انصاری

روز زن هارون انصاری  روز زن است و زن یک مادر هست  عزیز گرانمایه، وجودش همچو گوهر است  روز زن است و زن یک همسر هست  بودنش زنده گی را پُر رونق تر است  روز زن است و زن یک خواهر هست  خواهر، دو دستان هر برادر هست  روز زن است و زن یک دختر…

در پاسخ به ناهنجار نقد / مصطفی عمرزی

در پاسخ به ناهنجار نقد مصطفی عمرزی نداند كه ما را سر جنگ نيست ورنه مجال سخن تنگ نيست کسی در کتابی به درستی نوشته بود که گروه های فرهنگی در افغانستان، دو دسته اند: یکی خلاق و مبتکر، دیگری مفتخوار و میان تهی. روند انکشاف و رشد فرهنگی،…