تناقضات زنانه ی ارگ / مصطفی عمرزی

تناقضات زنانه ی ارگ مصطفی عمرزی خرید کاپی تذکره ی زنان و دختران افغان در بدل 500 افغانی، تفسیر و تعبیر اعمال به اصطلاح خانم اول افغانستان را متفاوت کرده است. از آغاز ریاست جمهوری داکتر غنی تا کنون، تبلیغات زنانه یی حکومت پیرامون رولا غنی،…

بحران باور ها / مصطفی عمرزی

بحران باور ها مصطفی عمرزی تعویق گفت و گو های بین الافغانی قطر، هرچه باشد، برای مردم ما، تمدید نومیدی نیز بود. تنازع سیاسی افغانستان در کنار رویارویی مسلحانه، از بازی هایی اشباع شده است که دو طرف مهم درگیر (حکومت و طالبان) سعی می کنند جهت…

اعتراض بر روشنگری با اغماض بر هتاکی / مصطفی عمرزی

اعتراض بر روشنگری با اغماض بر هتاکی مصطفی عمرزی  در این مقال، کوشش می کنم قلم بر تبیین واقعیتی قرار گیرد که رشته ی ضعف اخلاقی بعضی با ارائه ی کار فرهنگی، هنوز هرزه سرایی و بداخلاقی را در پیوند زمان حال با فرزندان روگار قحطی و مسکینی…

رنج هاي بي پايان او / مصطفی عمرزی

رنج هاي بي پايان او (مرحوم داکتر قمرالدین اکسیری) مصطفی عمرزی «در سال هاي چهل، نشرات صحي از طرف دوكتوران طب و محصلين طب نظامي در جرايد،‌ روزنامه ها و مجلات شروع مي گردد كه مقالات دلچسپ و مفيد در مجلهء اردو نيز به نشر رسيده است. در اين جا…

در اوجش فنا شد / مصطفی عمرزی

در اوجش فنا شد (شهید محمد جان فنا) مصطفی عمرزی من، كاكاي شهيدم را نديده ام و نمي دانم چرا او، واژه ي «فنا» را براي وجود و زنده گي اش برگزيد؟ فنا، يعني نیستی. دنياي انديشمندان و انسان هایی كه خیرانديش اند با دنياي مردمان معمولي كه فقط مي…

استوار و با اراده / مصطفی عمرزی

استوار و با اراده (زنده یاد نایب سالار سعدالله ساپی) مصطفی عمرزی يادم مي آيد ساليان پاياني حكومت ببرك كارمل بود که گروهي از افسران و سربازان وزارت دفاع با يك عراده بي.آر.دي. ام و با تشريفات نظامي، جسد مرحوم نايب سالار سعدالله ساپي (جد…

گُمشده اي در وراي فراموشي ها / مصطفی عمرزی

گُمشده اي در وراي فراموشي ها (زنده یاد سراج الدین سعید شینواری) مصطفی عمرزی با سقوط سلطنت و عصر فراموش ناشدني انسان واقعي و پادشاه بي آلايش، اعلي حضرت شاه محمد ظاهر رح، روزگاري از اجتماع و فرهنگي از بُرهه هاي خوب تاريخ سرزمين ما به سر…

سوء استفاده از ارزش ها / مصطفی عمرزی

سوء استفاده از ارزش ها مصطفی عمرزی استفاده های سیاسی و ابزاری از ارزش های تاریخی و فرهنگی، به خصوص لویه جرگه، حتی شامل چپی ها و راستی های دوران بحران می شود. در طول نضج تاریخی این پدیده ی مقدس که به گونه ای اصل آسمانی «شورا» در قرآن کریم…

چیزشناسی / مصطفی عمرزی

چیزشناسی مصطفی عمرزی در بحران سیاسی سالیان اخیر، بحران اعتماد نیز به دغدغه ی خاطر مردم ما مبدل شده است. حضور طیف به اصطلاح تکنوکراتان، افغان ها را امیدوار کرده بود که با کنار ماندن آنان از زمینه ی ویرانگری و کشتار، احیای پُل های فکری با…

محتاط ته / سراج الدین سعید

محتاط ته سراج الدین سعید تا خو څه غوښتل مګر په تته ژبه. تا څه ویل مګر په زړه کښی دی پاتی شول. ته څه اوریدل مګر په مغشوش ډول. تا څه احساس کولو مګر باور دی پرې نه درلوده. تا د ذایقی په خوند کښی هم بی خوندی محسوسوله، ځکه چه ستا افکار و ستا…