وزارت امور گیم / مصطفی عمرزی

وزارت امور گیم (طنز) مصطفی عمرزی پس از سپری شدن چند سال از حکومت بعد از طالبان، تدویر لویه جرگه ی قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور، تغییر اوضاع کشور، آرامش نسبی، آزادی های مهارگسیخته، نمایشات بازسازی، اردو سازی، نوسازی، آمدن و برگشتن…

واره نمی کند! / مصطفی عمرزی

واره نمی کند! (طنز) مصطفی عمرزی داستانی ست که از زبان دوستان شنیده ام. زمان وقوع این داستان، دوره ی زمامداری طالبان است. خوب به خاطر داریم، به ویژه همشهریان شریف و متدین کابل که در آن دوره ی تاریکی و جهل، به جز تماشای فلم های پنهانی در…

مود و فیشن / مصطفی عمرزی

مود و فیشن (طنز) مصطفی عمرزی مود، فیشن و آرایش از زمان نخستین بشر تاکنون در روی کره ی خاکی در کنار  عوامل دیگر با انسان ها رشد کرده اند. آرایش به جا و برازنده برای حیثیت انسان، نه تنها بد نیــست، بل بر زیبائی و برازنده گی نعمات خداوندی…

بازی به اعتبار خیانت / مصطفی عمرزی

بازی به اعتبار خیانت مصطفی عمرزی از مدت ها اعتراض و انتقاد می شد که اسناد دولتی و تماس های خصوصی، افشاء می شوند. در مواردی که ظن خیانت وجود داشته باشد، مستندسازی بد نیست، اما باید با تمام مولفه های حقوقی صورت بگیرد. بیرون شدن آن از صیغه ی…

منابع طبیعی افغانستان / مصطفی عمرزی

منابع طبیعی افغانستان (طنز) مصطفی عمرزی از سال هاست که فرزندان این سرزمین برای وطن، جان می بازند، ولی کجاست که در این وطن، نفسی به راحت بکشند یا از منابع آن، به درستی بهره ببرند. داشته های طبیعی کشور یا همان منابع طبیعی که می توانند…

ملي بس / مصطفی عمرزی

ملي بس (طنز) مصطفی عمرزی از سال هاست كه هنگام گشت و گذار در شهر، با وسیط تكه و پاره اي كه از همه سويش، انسان مي ريزد، با نام ملي بس، آشنا استیم؛ موتر هايي كه فقط مدت كوتاهي پس از داخل شدن به افغانستان، خیلي زود از  اصالت هاي توليدي، دور…

گاله گپی نیس، سر ارزن جنگ اس! / مصطفی عمرزی

گاله گپی نیس، سر ارزن جنگ اس! (طنز) مصطفی عمرزی مردم ولایت کاپیسا و در مجموع در ساحه ی شمالی، ضرب المثل مشهوری دارند که آن را هنگامی به زبان می آورند که یک موضوع بی اهمیت، جنجال برانگیز شده باشد. این ضرب المثل مشهور، چنین است: «گاله گپی…

باز هم اوف زاده گان / مصطفی عمرزی

باز هم اوف زاده گان مصطفی عمرزی در حوزه ی به اصطلاحات اشتراکات ایرانی یا فارسی، آن چه خلاف آن را ثابت می سازد، واحد های سیاسی است. در این میان، نوع حکومت، مشی فرهنگی و اقتدار در جمهوری تاجکستان در وابسته گی کامل به روسیه تا مغز استخوان…

کمیسیون اصلاحات اداری یا هفت خوان رستم؟! / مصطفی عمرزی

کمیسیون اصلاحات اداری یا هفت خوان رستم؟! (طنز) مصطفی عمرزی یکی از اداراتی که پس از سقوط طالبان در کشور، داد از کار روایی می زند، کمیسیون اصلاحات اداری است. اگر کمی غور شود، مانند بسیاری از ادارات دولتی، سوراخ های چلوصافی این اداره، به…

کمک های بلا- عوض / مصطفی عمرزی

کمک های بلا- عوض (طنز) مصطفی عمرزی گامی به عقب برگشته و مروری کنیم بر احسانات اتحاد شوروی سابق که طی چند سال حضور شان در افغانستان، به کمک های بلاعوض، معروف شده بودند. پس از ایجاد اتحاد شوروی، این کشور تحت پلان های خاص، به افغانستان،…