استاد بزرگ / مصطفی عمرزی

استاد بزرگ (به یاد و احترام علامه ناصر پورپیرار/ 1319- 1394) مصطفی عمرزی استاد پورپیرار: «خرد، آدمی را از تعصب دور می دارد و عقل، داور غائی هر برهانی ست. اقوال مرده که از عصر هر نسل دورتر روند، به سنت می گرایند و باور آن ها به مرور…

توبه ي نصوح / حیات الله بخشی

توبه ي نصوح حیات الله بخشی صوتی که ز قرآن نباشد، چه برم حظ آواز که اذان نباشد، چه برم حظ چون غیرت اسماییل و ایثار مسلمان جانی که به قربان نباشد، چه برم حظ با آن که بود کافر و من کار ندارم یاری که مسلمان نباشد، چه برم حظ از نیمه ی شب…

ملا و تعویذ / حیات الله بخشی

ملا و تعویذ حیات الله بخشی مرا با عطر و کاغذ دود کردی سپس دودی به چوب عود کردی مرا تا در طلسم خوب رویان نیفتم بار دیگر دود کردی دو چشم حاسدان کور و جاهل به تعویذ ملا مسدود کردی به گوسفند سفید و مرغ ابلق تو بخت و طالعت مسعود کردی…

روح ملت ها / مصطفی عمرزی

روح ملت ها (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی پس از ختم جنگ دوم جهانی، تیوریزه سازی برتری نژادی از رونق افتاد؛ هرچند تبعات آن هنوز در کشور هایی به نام نژاد آریا، مصروف تحمیق مردم اند، اما منطق سخیف این باور به پایان عمر نزدیک می شود. قسم دیگر…

حمایت های چشم بسته / مصطفی عمرزی

حمایت های چشم بسته مصطفی عمرزی یک مشکل مشهود در شیوه ی برخورد ما با افراد و اشخاص، به چشم می خورد. عموماً در کنش نقد، سعی می کنیم حمایت کنیم. در این زمینه، عصبیت ها حتی منجر به تقدس افراد و اشخاصی شده اند که دوسیه ی های بزرگ خیانت دارند.…

غزل / حیات الله بخشی

غزل حیات الله بخشی  به عشرت گر بگیرد رفته از خود مست مینا را به گردش چرخ گردون آورد در دست مینا را اگر شور تعلق نیست در ابنای این عالم چرا بازار عشرت این قدر گرمست مینا را تعلق کلفتی دارد رها کن تن ز تکلیفش گران گر سرشود دیگر نگیرد…

هنر طنزپردازی / مصطفی عمرزی

هنر طنزپردازی (معرفی کتاب) مصطفی عمرزی مرحوم استاد جلال نورانی، در سال های اخیر زنده گی، دست آوردی را معرفی کرد که در شناخت ژانر طنز در منطقه ی ما، بسیار عالی ست. کتاب «هنر طنزپردازی»، هرچند تکمیل نشد، زیرا پس از مرگ استاد نورانی، ضمایم…

ریشه های تعیینات جندر / مصطفی عمرزی

ریشه های تعیینات جندر مصطفی عمرزی در آخرین مورد خبر های خوب، عزل سند باد بحری(کمال سادات) از معیینت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، همه را خرسند ساخت، اما من شک دارم که این عزل با توجه به اعتراضات منطقی و به جای مردم باشد که در حال افزایش…

هر دو از یک شهریم / هارون انصاری

هر دو از یک شهریم هارون انصاری  یکی گله از دین و ملا می کند  یکی قصه ی دروازه ی جهنم را برملا می کند  یکی دردش است از اخوند و ملا  یکی بر این باور است که ملا، ما را سر به راه می کند  یکی قصه ی بهشت و دوزخ را دروغ تلقی می کند  یکی…

محبت / حیات الله بخشی

محبت حیات الله بخشی  گرفتارم گرفتار محبت سزاوارم سزاوار محبت به بازاری که یوسف می فروشند  خریدارم خریدار محبت چو منصورم ولی با این تفاوت  سرِ دارم سرِ دار محبت سزای من نمی دانم چه باشد؟  گنهگارم گنهگار محبت علاجم را چه فرمودی…