به تبعیت چه؟ / مصطفی عمرزی

به تبعیت چه؟ مصطفی عمرزی  از منتقدان داخلي خواهشمنديم، پس از اين كه تاريخ و حضور ما را تحریف می کنند،  در كنار آن همه تنقیدي كه بیشتر، جز هتاکی نبوده اند، حداقل نمونه هایی را بروز کنند  که بهتر از ما باشند. با چشم پوشی از بلايا و مصايبی…

خسارات انستیتوت طب كابل / محمد اسماعیل یون

خسارات انستیتوت طب كابل  نوشته ی محمد اسماعیل یون برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی یادآوری: در هنگام جنگ هاي تنظيمي، مدت زيادي را در كابل گذراندم. هرگاه بالای داشته های اقتصادي، علمي و فرهنگي افغانستان، زيانی وارد مي شد، با خاطر…

عدم تحمل عدم مدارا / مصطفی عمرزی

عدم تحمل عدم مدارا مصطفی عمرزی روش های تبلیغاتی حکومت که به منظور کمپاین انتخاباتی، مدیریت می شوند، فقط طی چند روز اخیر که بحث صلح پایدار، به اولویت افغان ها مبدل شده است، در حالی که عدم تحمل را به معنی عدم مدارا اعمال می کنند، در جنبه…

بر ما مبارکباد! / مصطفی عمرزی

بر ما مبارکباد! مصطفی عمرزی باور های مردم در تعیین و تشخص اجتماعی افراد، گاه بی ملاحظه از اثرات بنیادینی که می گذارند، حقوق مادی و معنوی خویش را هدر داده اند. در هرج و مرج سالیانی که به خصوص در کار های رسانه یی  و فرهنگی رونما شدند و…

ملتِ دربند / محمد اسماعیل یون

ملتِ دربند  نوشته ی محمد اسماعیل یون برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی یادآوری: اين مقاله در شماره هاي 35- 36 / سال پنجم نشريه ي «وفا» (9 ميزان 1375 ش)، با نام مستعار «نيازي» به نشر رسيده است. *** حدود پنج سال مي شود كه شهر كابل،…

زیان های تخریب اجتماعی / مصطفی عمرزی

زیان های تخریب اجتماعی مصطفی عمرزی  در اين شكي نيست كه باور افغانان (عامه ي مردم افغانستان) با ايمان عجين شده در جان شان، کشور تاريخي ما را در هر فرودی استوار نگه داشته است، اما در روزگار ما كه تنوع و مقوله ها، افق ها را  بي كرانه ساخته…

توهین به شعور مردم / مصطفی عمرزی

توهین به شعور مردم مصطفی عمرزی سخنرانی های مهیج، بی توجه به درک بلند مردم از معضلات، حجم اخبار دولتی را برودکاست کرده اند. ایجاد مشغله از این حیث، هرچند ذهنیت می سازد، به ابهام نیز می افزاید. توجیه عملکردی که دایماً به ابتکار و افتخار…

ايجاد فرهنگي و درمان اجتماعی / محمد اسماعیل یون

ايجاد فرهنگي و درمان اجتماعی نوشته ی محمد اسماعیل یون برگردان از پشتو به دری: مصطفی عمرزی یادآوری: اين مقاله در شماره ي 3 مجله ي «تعاون» (اسد و سنبله ي سال 1375ش)، چاپ پشاور، به نشر رسیده است. *** در تقریباً دو دهه ي گذشته، جامعه ي…

افتخارات مذموم / مصطفی عمرزی

مثل اين كه عقده ي حقارت قومی از بيماري هاي مهم و رواني مردم ما شده است. شماري با تلقين ميراث بقاياي حاكميت هاي كمونيستي و تنظيمي كه در عقب، ميراث هاي ارتجاعی عتیقه نيز دارد، وقتي چيزي براي ابراز وجود نيافتند، بدون انديشه بر اين كه حالا اين…

پُشت کردن به تعهدات کاری و اخلاقی / مصطفی عمرزی

پُشت کردن به تعهدات کاری و اخلاقی (پیرامون طرد جنرال دین محمد جرات) مصطفی عمرزی ورود دکتور غنی به ارگ، معادل انسداد سیاسی بود که در نخست تیم تحول و تداوم را دچار می کند. افراد سرشناس زیادی عقب درب های ارگ باقی ماندند که شماری با استطاعت…