Daily Archives

July 8, 2019

ګرفتار زړه/ سید عبیدالله نادر

په کلنو ګر ځومه په ګــــــــوګل کې ، خپل بیمار زړه خو برویانو په فراق کې مې ، زخمی او ګرفتار زړه شپی او ورځی دي تیریږی په سو چونو اندیښنو کي د مو دوبه تیریدو هم نه صــــــــبریږی ،بیقرار زړه څو ک دحــــــاله می خبر نه شو بغیر صاحب…

له ټاکنو څخه د نوماندانو وېره

اېمل پیاوړی - د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان له ټاکنو څخه وېره لري او د دوی دا وېره برحقه ده، ځکه دوی پوهېږي چې د ولس د باور او ملاتړ خپلولو لپاره نه ښه شهرت او سابقه لري، نه کوم فکر او منشور لري او نه داسې کوم جوهر لري چې د هغه پر مټ…