جلسات صلح دوحه و حقوق و امتیازات اجتماعی زنان افغان

ملالی موسی نظام

0 40

  ۱۰/۱۰/۲۰۲۰

جلسات صلح دوحه و حقوق و امتیازات اجتماعی زنان افغان

مختصری در زمینۀ مظاهرۀ زنان افغان منطقۀ واشنگتن جهت حمایت از حقوق قشر اناث در مذاکرات صلح

منظره ای از مظاهرۀ شهر واشنگتن برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان

درینکه دولت امریکا و همراهان بین المللی آن به شمول ممالک عضو ناتو در تصفیۀ جامعۀ افغانی از خطرات طالب، داعش و مبارزه با فساد وسیع اداری و حیف سرمیاه ها و کمک های مالی واقتصادی درین ۱۹ سال به اشکال گوناگون مواجه به شکست گردیده اند، شکی نداریم، ولی آنچه را که ملت افغانستان و دولت آن امروز به آن مواجه گردیده اند بیشتر به یک گرد باد مهلک و یک سر در گمی نامعلوم شباهت دارد تا تعیین سرنوشتی روشن و یک آیندۀ قابل اعتماد.

درین زمینه آنچه را امریکا و سیاست خارجی همیشه ناکام آن بار آورده است، عجالتاً از یکطرف نظر به موافقه نامۀ آن دولت با گروه مخالفین مسلح حکومت کابل در زمینۀ آتش بس طرفین و از طرف دیگر با وعده و اقدام خروج عساکر امریکا از افغانستان، خطرات زیادی را با تشدید حملات طالبان بر قوای مسلح افغانی و غیر نظامیان بار آورده است که شرایط را کاملاً وخیم تر ساخته است. در چنین حالتی، امریکا ادعا دارد که بالاخره راه حل معضلۀ افغانستان با گروه ددمنش و مسلح طالب در توافق طرفین مخاصمه بوده و یک صلح دوامدار به آتش بس منجر شده و اثرات آن باعث زیست باهمی هردو جانب خواهد گشت. هیهات!!

افغانستان و مردم مظلوم آن از عرصۀ دو نسل زاده در جنگ و ویرانی های بنیادی و کشتار و دربدری و آوارگی، که سخت مشتاق صلح و امنیت هستند، هنوز از هیچگونه آرامشی که بشود بر آن اتکاء نمود برخوردار نگردیده اند و با آوازۀ بازگشت طالبان ، ولو با حالت صلح«؟!» و تفاهم با دولت که از امکان بدور به نظر میخورد، سخت در هراس و نومیدی بوده و فضای روشنی را در افق آرزوهای خویش در آن سرزمین نمیتوانند جستجو نمایند.

در چنین حالت شکنن و غیر قابل پیش بینی، با تغییراتی که احتمالاً واقع گردد، موقف و موقعیت زنان افغان بیشترین زیر خطر و دگرگونی خواهد بود. از ۲۳ سال جنگ های مدحش و خانمان سوز عصر اشغال و جنگ های کابل و حکمروایی طالبان که عجالتاً بگزریم، آنچه را زنان افغان تشنۀ آزادی و تحصیل درین ۱۹ سال نیمچه دیموکراسی منحیث دست آورد های ارزنده که قسماً در راه تحصیلات به همه مدارج باشد و قسماً در راه دیگر پیشرفت های اجتماعی ازقبیل تجارت و تأسیس مؤسسات و استخدام در دفاتر و تشکیلات گوناگون در همه ولایات کشور، گام های کاملاً مثبتیست که متون قانون اساسی آنرا پشتیبانی می نماید.

با شریک گشتن گروه عقب گراه طالب، در صورتی که قانون اساسی افغانستان که در آن حقوق زنان به پیمانۀ وسیعی حمایت گردیده است، مواجه به تعدیل و یا خدای نکرده تخریب گردد، دیگر برای مقررات غیر مدنی و پامال حقوق زن افغان در پیشبرد تحصیل و پیشه حدود و ثغوری را تعیین نموده نخواهیم توانست.

به ارتباط به موضوع حیاتی موقعیت اجتماعی و حفظ دست آورد های ۱۹ سال اخیر زنان کشور مخصوصاً در زمینۀ تحصیل و کار، مظاهره ای در شهر واشنگتن برای حمایت از حقوق حقۀ زنان کشور به اساس متون قانون اساسی و قوانین فرعی آن قشر مهم اجتماع افغانی برگزار گردید. درین مظاهره قطعنامه ای که با ترجمۀ انگلیسی برای مقامات مهم امریکایی و ارسال به مجالس «مذاکرات دوحه – قطر» از جانب افغانان مقیم امریکا تهیه گردیده بود هم قرائت گردید که متن آن چنین تحریر گردیده است:

قطعنامۀ گرد هم آیی افغانهای مقیم در ایالات متحده امریکا در پیوند به مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان

۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰

صلح یک نیاز مبرم بشریت مخصوصاً مردم دردمند افغانستان است که طی چهل سال گذشته طعم تلخ جنگ، ویرانی، مهاجرت وفقر را چشیده اند. مردم افغانستان اعم از زن و مرد، پیر، جوان و اطفال در سراسر افغانستان طی سالیان متمادی قربانی های فراوان جانی و مالی جبران ناپذیر را متحمل شده اند و صلح یکی از خواست های اولیه آنها می باشد.

ما افغانها از ایالات مختلف ایالات متحده امریکا امروز گرد هم جمع شده ایم تا ضمن اعلام حمایت ازحرکت های صلح خواهانه، از جوانب ذیدخل در مذاکرات صلح افغانستان و جامعه جهانی مخصوصاً سازمان ملل متحد و ایالت متحده امریکا تقاضا نماییم تا در راستای تامین صلح عادلانه و دوامدار و قطع عاجل کشتار افراد بی دفاع و بی گناه و حفظ ارزش هایی چون حقوق بشر، حقوق زن، آزادی های مدنی و سیاسی توجه جدی مبذول نمایند. ما اشتراک کنندگان گرد هم آیی امروز تقاضای ذیل را از جامعه جهانی، دولت افغانستان و گروه طالبان داریم:

  1. مردم افغانستان از جنگ خسته شده و صلح نیاز اولیۀ مردم است. بناً از دولت افغانستان، گروه طالبان و سایر گروه های مخالف مسلح جداً تقاضا میکنیم تا آتش بس فوری و دایمی را اعلام و رعایت نمایند. در صورت عدم رعایت آتش بس دایمی، گفتگو های صلح بی مفهوم و میان تهی خواهد بود.
  2. زمانی صلح میتواند عادلانه و دوامدار باشد که به قانون اساسی افغانستان به عنوان وثیقه ملی احترام گذاشته شود. نپذیرفتن قانون اساسی و یا تعدیل در قانون اساسی خلاف ارزش های دموکراسی خواهد بود. بناً خواست ما از دولت افغانستان و جامعه جهانی اینست که در جریان مذاکرات از قانون اساسی که متضمین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم افغانستان است، حراست گردد.
  3. رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و آزادی های مدنی و سیاسی عوامل عمده بخاطر استحکام صلح است. خواست ما از دولت افغانستان و جامعه جهانی اینست تا از این ارزش ها که به قیمت خون میلیونها شهید بدست آمده است، حفاظت گردد.
  4. خواست ما از جامعه جهانی و کشور های دوست و همکار افغانستان اینست تا بخاطر حفظ دست آورد های ۱۹ سال گذشته با مردم افغانستان همکار باشند. مردم افغانستان حاضر نیستند به گذشتۀ تاریک برگردند.
  5. اتحاد، همدلی و همدیگر پذیری یگانه عامل قوت شمرده میشود و خواست ما از تمام مردم افغانستان اینست که همه با هم متحد و همصدا بخاطر آوردن صلح عادلانه و دوامدار با حفظ ارزش های بشری تلاش نمایند.

*****

با اینکه از آغاز مذاکرات صلح بین نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان چهار هفته میگذرد، طرفین هنوز به موافقتی در مورد چگونگی تنظیم مذاکرات در مورد امور مهم و اساسی نرسیده اند و طالبان که در پلان و تعمیل نقشه های خویش با پا فشاری پیش می روند، موضوع حساس مذاهب را در افغانستان را مطرح نموده اند. دیده شود که در مورد موضوع آزادی ها و حقوق زنان چه سنگ های بزرگی را در راه قانونیت و حقوق آنان گسیل خواهند داد که امکانات فضای روشنی بعید به نظر میخورد.

پایان

Leave A Reply

Your email address will not be published.