یک ایرانی با وجدان هزار بار بهتر از هر افغان بی وجدان

میرعبدالرحیم عزیز

0 68

5/19/2020

یک عده از مردم بی وجدان و شرف باختۀ سرزمین افغانستان را چه مرگ پیش آمده که بیگانگان به مرگ مردم ما می گیریند، اما این چوچه سگان انسان نمای افغانستان  شادمانی می کنند و از دولت ضد بشری و فاشیستی نظام آخندی جانبداری می نمایند؟ آیا از  کردار و گفتار میهن فروشان داخلی و جواسیس بی وجدان، گفتار خفت آوری دیگری را میتوان سراغ نمود؟ این گروه بی وقار و ناموس فروش “رهین” کی اند که اینقدر بی حیثیت و ذلیل شده اند؟ بدون کمترین تردید  وبا جرأت میتوان گفت که این گروه اجیر فقط و فقط با پول خرید و فروش میشوند ولو که هم مذهب و هم نژاد هم باشند یا نباشند. به فوتو های پائین نگاهی بی اندازید تا مشت نمونۀ خروار اجیران ایران را بشناسید.

گزارش های تکان دهنده از جنایت غیر قابل تصور نظام فاسد آخندی که مملو از مفسیدن فی الارض است، می رساند که عمال نظام وحشی آیت الله ها به تعداد 46 تن از پناه گزینان افغان را در نواحی سرحدی دو کشور شکنجه نموده و بعداً آنها را به دریا انداختند. وحشیان آخندی ازین عل ضد بشری انکار نموده و آن را ساخت و بافت دشمنان ایران میدانند. جیره خواران ایران در افغانستان مانند لطیف پدرام، خلیلی، محقق، رهین ها و ده ها سگان واواک یا خاموشی اخیتار نموده و یا اینکه به نفع بادار آخندی شان عربده می کشند. درین احوال، یک عده برادران و خواهران با وجدان ایرانی صدای اعتراض را بلند کردند و روی اجیران افغانی  نظام خفاش ایران را سیاه ساختند.

نظر به گزارش بی بی سی مورخۀ 16 می، به تعداد 250 استاد و فعالان مدنی ایران، ظلم وستم و جنایت ملا های بی عزت ایران را به شدت تقبیح نموده و از دولت ضد بشری آخندی خواسته اند که نسبت ارتکاب این جنایت عظیم و غیر بخشودنی، از مردم افغانستان رسماً معذرت بخواهد. مردم شریف افغانستان از همکاری ایران های با وجدان در قبال این جنایت و وحشت نظام اسلامی ایران استقبال نموده و به دلاوران ایران تهنیت می گویند و به اجیران ایران در افغانستان لعنت می فرستند. گروه های وابسته به ایران و ویبسایت های مربوطه به آنها یک کلمه هم درین مورد اشاره نه نموده که گویا اصلاً جنایتی از جانب خفاشان ایرانی اتفاق نیفتاده است و حتا یک عدۀ دیگر به حمایت فاشیست ها ایرانی برخاسته اند. در اعلامیۀ استادان و فعالان مدنی ایران ذکر شده است :

ما امضا کنندگان خواهان معذرت خواهی رسمی دولت ایران از خانواده‌های قربانیان، مردم و دولت افغانستان، همکاری همه جانبه برای روشن شدن همه ابعاد این جنایت و نیز کشف بقیه اجساد، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان، مجازات خاطیان و جلوگیری از تکرار این گونه فجایع هستیم. حکومت ایران باید بدون هرگونه اهمال، تعلل و سرپیچی به پروتکل‌های بین‌المللی درباره مهاجران پایبند باشد و قوانین همسو با آن را تصویب و اجرا نماید.

محمد حمید طهماسی، رئیس هیئت تحقیق افغانستان اظهار داشت که این حادثه بر مبنای اسناد، مدارک، شواهد،  تصاویر و اقرار متضررین از نگاه حرفه‌ ئی و حقوقی و همچنان بر مبنای اسناد و فیصله‌های بین‌المللی بررسی گردیده و با جانب ایران در زمینه گفتگو شده است. لاکن حاکمان خفاش ایران از هر گونه مسؤلیت شانه خالی نموده و به آن به نگاه بی تفاوتی می نگرند. درین جا دولت وحشی آخندی ایران ملامت نیست، بلکه ضعف از دولت فاسد و بی بنیاد کابل است که توان دفاع از منافع و اتباع خود را ندارد. از یک دولت جیره خوار و مزدور نمیتوان متوقع بود تا در حمایت از حقوق اتباع خود برخیزد و مشت محکم در دهن جنایتکاران آخندی بکوبد و اجیران مزد بگیر ایران را در افغانستان رسوا نموده و آنها را به سزای عمل شان برساند.

اگر یک دولت سالم مردمی میداشتیم، هم میهنان ما به چنین ذلت گرفتار نمیشدند و قربانی وحشیان ایرانی نمی گشتند.

Comments
Loading...