ندای تجزیه طلبانۀ ولی مسعود نو نیست

میرعبدالرحیم عزیز

0 92

7/20/2020

سایت سپوتنیک نیوز روسیه گزارشی را در مورد نظرات تجزیۀ طلبانۀ احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود به تاریخ 12 جولای 2020 به نشر سپرده است که در عمق آن بربادی افغانستان نهفته است. این بار اول نیست که برادران مسعود تجزیۀ افغانستان را تقاضا دارند. احمد شاه مسعود با امضای قرار داد مخفی با شوروی، این وعده را از مسکو گرفت که افغانستان را به نفع مسعود به شمال و جنوب تجزیه نماید. در زمان داکتر نجیب الله هم زمینه برای تجزیۀ افغانستان پیدا شده بود، اما نظر به سعی فرزندان واقعی کشور، توطئۀ نجیب و یارانش عقیم گردید. اکنون احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود بعد از سرشکستگی های فراوان و فروپاشی جمعیت اسلامی، صدای تجزیه طلبی را همراه با لطیف پدرام یکی دیگر از عمال شوروی بلند کرده است. احمد ولی مسعود فاقد درایت و فهم است که  حتا نتوانست در جریان “انتخابات” ریاست جمهوری دولت مستعمراتی کابل از جایگاه اش یعنی درۀ  پنجشیر رای کافی بدست آورد.  او در  جریان انتخابات پر از افتضاح ریاست جمهوری گفت: “در مقابل هر رای تقلبی خواهیم استاد”. اما نه تنها کمترین کاری انجام نداد، بلکه  تسلیم حوادث هم شد. سرشکستگی های اخیرش که از فروپاشی حزب اخوانی ضد ملی “جمعیت اسلامی” منشاء میگیرد، او را به حالت جنون در آورده و سعی دارد که از خود دلقکی در سیاست افغانستان بروز دهد.

احمد ولی مسعود اظهار میدارد:

تجربه‌ های کشورهای حوزه بالکان نیز همچون وضعیت جاری در افغانستان بوده است. بالکان بزرگترین شبه ‌جزیره در جنوب اروپا است. در مورد اجزای تشکیل‌دهنده منطقه توافق جهانی وجود ندارد. بالکان اکنون معمولاً شامل کشورهای همچون یونان، آلبانی، بلغارستان، کوزوو، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، جمهوری مقدونیه شمالی، صربستان، مونته‌نگرو، رومانی و ترکیه (بخش اروپایی) می‌باشد که در این منطقه جغرافیایی واقع‌شده‌ اند. تنوع قومی یکی از شاخص‌ترین خصوصیات اجتماعی و سیاسی حوزه بالکان بوده است. بنابراین، ماهیت عجیب‌ و غریب مشخص‌شده با «بالکانیزاسیون» یعنی تکه ‌تکه شدن گروه‌های قومی به دلیل موقعیت کوهستانی منطقه است. چنانچه بسیاری از ناظران امور معتقدند که در سال‌های پسین در افغانستان نیز دیوار تبعیض و تعصب قومی و زبانی بلند شده و شکاف‌ های ناشی از قومیت و زبان به شدت عمیقتر شده که در نهایت این وضعیت خودش را در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ به تصویر کشید.

 

نقشۀ افغانستان از نظر گاه احمد ولی مسعود و هوادارانش

نظرات ضد ملی احمد ولی مسعود به هیچ وجه تازگی ندارد. در گذشته و همین حالا جریان “ستم ملی” برای تجزیه و اضمحلال افغانستان عربده می کشد. عمال افغانی  واواک یعنی سازمان استخباراتی ایران به نفع ایران برای تجزیۀ افغانستان سینه می زنند. طالبان پشتون افغانستان را به پاکستان عرضه کرده اند. محقق و خلیلی هزاره، دوستم اوزبک و کرزی پشتون کشور را در بدل پول فروخته اند و پروای موجودیت افغانستان واحد را ندارند.

ولی مسعود
ولی مسعود

احمد شاه مسعود با امضای معاهدۀ مخفی با شوروی، وعده گرفته بود که روس ها او را در بدست آوردن یک ناحیۀ خود مختار در شمال افغانستان ظاهراً در چوکات یک “افغانستان متحد” کمک خواهند کرد. در مورد معاهدۀ مخفی احمد شاه مسعود با شوروی سابق مضامین متعددی به نشر رسیده است که تکرار آن را درینجا زاید میدانم.

مهمترین افشاگری به ارتباط توطئه علیه تمامیت ارضی افغانستان توسط محترم داکتر محمد حسن شرق که مدتی صدراعظم زمان ریاست جمهور ی نجیب الله بود صورت گرفته است. محترم داکتر شرق در کتاب خود به اسم “تأسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان” به تفصیل از خیانت در حال تکوین تجزیه افغانستان به شمال و جنوب پرده بر میدارد. از هموطنان آرزو میکنم که در صورت دسترسی به کتاب متذکره، صفحات 296-321 را به دقت از نظر گذشتانده تا به عمق فاجعۀ در حال انجام دورۀ نجیب الله پی ببرند. داکتر شرق در صفحۀ 306 می نویسد که چند تن از کمونیست وطنی که برای پخش مارکسیزم و باقی ماندن افغانستان در حلقۀ کشور های کمونیستی و شکست جنگجویان افغان و بهم ریزی افغانستان و استحکام نظام شوروی به پیاده کردن تفرقۀ قومی متعهد شده بودند، عبارت بودند از:

  1. رفیق نجیب الله و رفیق سلیمان لایق اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک افغانستان برای پشتو زبان ها.
  2. رفیق نجم الدین کاویانی و رفیق فرید احمد مزدک اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک افغانستان برای دری زبان ها.
  3. رفیق عبدالرشید دوستم عضو کمیتۀ مرکزی حزب دموکراتیک افغانستان برای اوزبک ها
  4. رفیق سلطانعلی کشتمند عضو بیروی سیاسی کمیتۀ مرکزی برای مردم هزاره.

داکتر شرق می نگارد که دولت وقت خواست که با تشکیل وزارت اقوام و قبائل، وزارت امور ملیت ها و بعداً تشکیل حکومات جداگانه برای ولایات سمت شمال، شورای مرکزی ملیت هزاره و شورای مرکزی ملیت کوچی ها و خود مختاری نورستان، پشتون ها را به جان تاجک ها، هزاره ها و و اوزیک ها را به جان پشتون ها انداخته و منازعات سنی و شیعه را گسترش داده تا افغانستان را به طرف تباهی بکشانند.

از گفتار بالا استنباط میشود که گروه های ضد ملی و ضد افغانستان  مختص به یک قوم نیست، بلکه همه افراد خاین و ضد میهنی اقوام افغانستان در بربادی و تجزیۀ افغانستان سهیم بوده اند که تا اکنون ادامه دارد. اینکه احمد ولی مسعود  قولۀ تجزیه طلبی را سر داده و بار دیگر میخواهد که افغانستان را به سوی یک جنگ داخلی ببرد، تصور میشود که همان روحیۀ معاهدۀ مخفی برادرش احمد شاه مسعود با شوروی ق و عملکرد نجیب الله و یارانش الهام بخش طرز دید تجزیه طلبانه و  خیانت وی به افغانستان باشد.

با وجود همه خیانت ها و توطئه ها علیه افغانستان واحد از جانب عناصر ضد ملی همه اقوام، عنصر مقاومت هم  علیه خاک فروشان در بطن هر قوم کشور نهفته است که برای میهن فروشان مجال عملی ساختن طرح های تجزیه طلبانه را نمیدهد. اگر احمد ولی مسعود به این تصور باشد که با عربده کشیدن های تجزیه طلبانه اش میتواند کتلۀ عظیم مردم تاجیک افغانستان را به سوی خود بکشاند و در نهایت افغانستان را به شمال و جنوب تقسیم نماید، این آرزو را مانند برادرش به گور خواهد برد.

Comments
Loading...