جان لویز، شخصیت عالیقدر و مبارز حقوق مدنی امریکا در گذشت

ملالی موسی نظام

0 69

۰۷/۱۹/۲۰۲۰

 

 جان لویز، شخصیت عالیقدر و مبارز حقوق مدنی امریکا در گذشت

John Lewis, Towering Figure of Civil Rights Era, Dies at80

Proclamation on the Death of John Lewis | The White House

بتاریخ 17 جولای شخصیت برجسته، مبارز حقوق مدنی و نمایندۀ پارلمان امریکا از حزب دیموکرات، در حالیکه از مریضی سرطان رنج میبرد، داعی اجل را لبیک گفت. نامبرده که یکی از پیشقدمان حقوق متساوی و مدنی بین اتباع این کشور بود، در حقیقت بزرگترین و سابقه دار ترین عضو جمیعتی محسوب میگردید که از همان دهۀ 50 میلادی با همراهی «مارتن لوترکینک» پیش قراول و قهرمان جنبش حقوق مدنی و مظاهرات صلح آمیز بوجود آمده بود. وی همین روش پسندیده را برای حق خواهی تا زمان مرگ ادامه داده و در چنین راهی مبارزه مینمود.

جان لویز که صدای دادخواهی، مبارزه برای حقوق متساوی و منع تبعیض نژادی و عدالت برای همۀ وی پیروان زیادی داشت، در جوانی سال و در  1953 در شهر سلما در ایالت الباما در اثر برخوردی که با پلیس های فیدرال رخ داد، صدمه دیده و مبارزۀ وی  در سال 1956بدون مانعی باعث بوجود آمدن مقررۀ حق رأی برای سیاه پوستان گردید. وی بعداً منحیث نمایندۀ انتخابی مردم خود از ایالت جورجیا، به وجدان کانگرس ملقب گردید که تا اخیر حیات پر افتخار خویش نزد همگان از قدر و منزلت خاصی برخوردار بود.

در خط مقدم مبارزات برای امحای قانون تبعیض طلبانۀ « جیم کرو» جان لویز جوان  صدمات جسمش سختی را متحمل گردید «عکس پائین» و سرش هم شکست؛ ولی وی دست از تلاش برای بدست آوردن حقوق مدنی برای همه یکسان، دست نکشید. چنانچه در سال 1963 در حرکت صلح جویانۀ سمبول و شخصیت بارز حقوق مدنی امریکا« مارتن لوتر کینگ» به نام مارش بسوی واشنگتن برای آزادی، شغل و حقوق افراد، همگام هزاران نفر گردید. در حقیقت وی آخرین نطاقیست از آن جریان تاریخی که راه بزرگی را برای احقاق حقوق سیاه پوستان امریکا کشود!

 

تصویری از مبارزات گذشته که جان لویز را با پلیس فیدرال نشان میدهد

در ماه می امسال، بعد از کشته شدن ناحق و غیر انسانی « جورج فلویید» یکی از سیاه پوستان توسط پلیس فیدرال در ایالت مینیسوتا، آقای جان لویس مبارزات و اعتراضات جهانی را بر علیه کشتن و مظالم پلیس بر سیاه پوستان تقدیر نموده و ابراز داشت که مظاهرات و داد خواهی باید صلح آمیز، جدی  و با نتیجه گیری باشد. وی همه آن جریانات گوناگون را در حینی که با مرض خانمانسوز در جدال بود، تعقیب و مشاهده مینمود؛ چنانچه عقیده داشت که مبارزات برای دستیابی واقعی حقوق مدنی برای همگان هنوز راه طولانی در پیشرو دارد. وی ابراز میداشت که حرکت به سوی چنان آرمانی که در آن جریان میسر گردیده بود، ایجاب بلند بردن صدا، بیان حقایق حق طلبی را بصورت متداوم تقاضا می نمود.

وی در حین مریضی به سرک مقابل « قصر سفید» یعنی سرکی مسمی به « قانون اساسی» که بر روی آن اخیراً مانند بسیاری از نقاط امریکا به حطوط پهن رزد  شعار معروف « حیات سیاه پوستان مهم است» نوشته شده بود، ایستاد و عکس تاریخی ای قبل از مرگ خویش برداشت.

جان لویز و گروپ مبارزان حقوق مدنی وی در انتخاب رئیس جمهور پیشین دیموکرات «جیمی کارتر» از ایالت جورجیا سعی بلیغی به خرچ دادند و شعار شان این بود که آنان از کار در مزارع پنبه در جنوب و چیدن آن محصول برای دیگران با تحمل مظالم فراوان در گذشته، امروز به انتخاب رهبر دیموکرات امریکا کامیاب گشته اند.

From Rep. John Lewis, quotes in a long life of activism | Star Tribune

عکسی تاریخی از جان لویز جوان با مارتن لوتر کینگ قهرمان مبارزات حقوق مدنی

در سال 2001 آقای جان لویز در مراسم تحلیف جورج بوش اشتراک ننمود و اظهار داشت که جریان شمارش آرای ایالت فلوریدا علی الرغم فیصلۀ ستره محکمۀ امریکا، بصورت قانونی صورت نگرفته است، بنا برآن وی این انتخابات را قبول ندارد.

همچنان در سال 2017 آقای لویز از اشتراک در مراسم تحلیف دونالد ترمپ اباء ورزید چون معتقد بود که در انتخابات 2016 روس ها به نفع ترمپ انتخابات را کمک نموده اند.

آقای اوباما رئیس جمهور پیشین، در پنجاهمین سالگرۀ مبارزاتی « سالما» که علی الرغم زخمی شدن جان لویز در آنزمان منجر به بدست آمدن حق رأی گردید، اشتراک نمود. وی در زمان ریاست جمهوری خویش در مجلسی که به افتخار جان لویز ترتیب داد بیان داشت: منبعد نسل هایی را که والدین درس شجاعت میدهند، باید زندگی و حیات شخصیتی چون جان لویز را مثال آورندد. درین محفل رئیس دولت امریکا نشان «آزادی» را که با ارزش ترین هدیه برای تقدیر از شخصیت برازنده ای چون جان لویز سمبول حقوق مدنی باشد،  به وی اعطا نمود.

 وی همیشه در کرسی پارلمان امریکا و کانگرس شهامت انتقادات علنی و سختی را در مورد اشتباهات و تصامیم غیر دیموکراتیک و مدنی دونالد ترمپ داشت و ترمپ علنی سیاه پوستان را مورد تحقیق و پرخاش قرار میداد.

در دسمبر سال گذشته که وی مریضی مهلک خویش را اعلام نمود، اضافه کرد که وی  با همان حوصله مندی ای که همه عمر به نوعی مبارزه اشتغال داشته است از قبیل، مبارزه بر علیه تبعیض نژادی، آزادی های فردی، عدم تساوی حقوقی و در مجموع مبارزه برای حقوق بشری، برای امحای مرض هم تلاش خواهد نمود که متأسفانه مؤثر واقع نگردید.

مرگ جان لویز بصورت اعلامیۀ رسمی ذریعۀ «نانسی پلوسی» رئیس کانگرس – مجلس نمایندگان اعلام گردید و جای تعجب است که با تمام بی اعتنایی و عدم اعتمادی وی به رئیس جمهور ترمپ و طرز ادارۀ وی داشت، ترمپ بیرق نیم افراشته را  بخاطر مرگ وی بر فراز قصر سفید امر داد.

فقدان شخصیت مبارز و پشتیبان حقوق بشر، مانند دیگر شخصیت هایی درین راستا مانند مهاتما گاندی و نلسن ماندیلا ضایعۀ  بزرگ جهانی محسوب میگردد.

پایان

Comments
Loading...