آخوند فارس و جواب های داکتر زرشناس / مصطفی عمرزی

0 75

آخوند فارس و جواب های داکتر زرشناس

مصطفی عمرزی

اولین بار زمانی موضع گیری ضد افغانی یک آخوند را تماشا کردم که در یکی از تلویزیون های خصوصی داخلی، استدلال می کرد «افغانستان، ایران شرقی است!» این شخص، سید علی جاوید، از اعضای ائتلاف هایی بود که بر اثر کثرت و فروپاشی یادم نمی آیند، اما در آن ها چهره ی ملا برهان الدین ربانی با ادبیات انالوگ اش که هر لحظه لب هایش را می لیسید و از زیر دستار و لباس محلی، قواره ی خارجی اش نمایان می شد را به یاد دارم که آن آخوند شیعه از او حمایت می کرد.

نگاه معمول به طبقه ی روحانی، نگاه عاری از ذهنیت قومی است، اما بخشی از ملایان ما در جوانب مختلف، چنانی که ویژه ی طبقه ی به اصطلاح روشنفکر است، به جناح ها، احزاب و گروه ها تعلق دارند. شاخه ی پرچم حزب دیموکراتیک خلق، شامل افراد و اشخاصی بود که ذهیت قومی داشتند. به همین منوال، بسیاری از ملا های جمعیتی، جنبشی و و حدتی، در جهت حمایت قوم و قبیله کار می کنند.

امروزه فعالان مذهبی احزاب حرکت اسلامی، حرکت انقلاب اسلامی مردم افغانستان، حزب وحدت و فراکسیون های دیگر آن ها، اکثراً با شمایلی که در بر دارند (ظاهرسازی)، شناخته نمی شوند. کافی ست یکی از آنان را در بحث های تاریخی بکشانید، آن گاه درک می کنید که پوشش او، ماسکی ست که بر چهره زده است.

عادت ما از یافت داده های منبر و روحانی، همواره اخلاقیات، ذم قوم گرایی و نکوهش فساد بوده است، اما این عادت با هشت ثور کاملاً شکسته شد.

 ملایان زیادی استند که در کسوت رهنما، اما برای جبهات استخبارات منطقه نفرگیری کرده اند. بار ها اخباری رسانه یی شده اند که در آخرین آن ها، ملایی در هرات با دهن گنده بر ارزش های دیموکراتیک تاخت. این موضع، هیچ تفاوتی با خواسته هایی بنیاد گرایانی ندارد که فضای کنونی را مخل پخش اراجیف خود شان می دانند، اما دست باز مردم در ارایه ی اطلاعات و تحلیل ها، بار ها باعث وقایه و جواب های به موقع شده است. داکتر شهریار زرشناس را می شناسم. خوب است شما نیز بدانید:

«شهریار زرشناس (متولد 1344) از نویسنده گان ماهنامة سوره در دوران سردبیری شهید آوینی بوده است. او مدتی نیز ماهنامهء فکری تحت عنوان «مشرق» را منتشر می کرد. در تاریخ فلسفه و روان شناسی در خارج از کشور تحصیل کرده و تاکنون بیش از بیست اثر مکتوب از او به چاپ رسیده است. همچنین نویسندة کتاب هایی چون «اشاراتی دربارة لیبرالیسم در ایران»، «توسعه»، «جامعة مدنی»، «سرمایه سالاری»، «نیمة پنهان آمریکا»، «مبانی نظری غرب مدرن»، «واژه نامة فرهنگی- سیاسی»، «نگاه کوتاه به تاریخچة روشنفکری در ایران (دو مجلد)» و «نهیلیسم» است. وی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی است و از سال 71 در دانشگاه های مختلف مشغول به تدریس است. وی تاکنون 22 عنوان کتاب و بیش از 100 عنوان مقاله در موضوعات مختلف فلسفی، تاریخی، سیاسی، ادبیات و روان شناسی تالیف کرده است. وی تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشتهء فلسفه به پایان رسانده است. او مقطع دکترا را در رشتهء روان شناسی در کشور کرواسی ادامه داد، اما به دلیل عدم پذیرش موضوع پیشنهادی پایان نامه از پایان تحصیل بازمانده است.

زرشناس در حوزة ادبیات نیز ورود هایی داشته است که نمونة آن جستار هایی در ادبیات داستانی و مکاتب ادبی و برگزاری سلسله نشست هایی با موضوع نقد ادبی بوده است. در این حوزه نیز مانند دیگر حوزه ها رویکرد متفاوت و منحصر به خودش داشته است؛ یعنی با مبانی فلسفی و غرب شناختی خود به نقد و تحلیل مفاهیم موجود در ادبیات مدرن پرداخته است.»

https://bookroom.ir/#myModalPopUp

داکتر شهریار زرشناس در برنامه ی «زاویه»ی یک تلویزیون ایرانی در برابر آخوند فارس، داکتر محمد ذبیحی، واکنش فوق العاده ای به اجرا گذاشت که فراتر از یک برنامه ی تلویزیونی داخلی، تشهیر شد. این گفت و گو روی فرهنگ نصاب درسی ایران صورت گرفت. در واقع داکتر زرشناس با تنقید درونمایه ی نصاب درسی ایران، به ویژه در حوزه ی تاریخ، آخوندی را غافلگیر می کند که در کسوت یک عالم مذهبی، هرچند متصدی امور، می بایست تحلیل غیر شوونیستی می داشت.

درک من از این مناظره ی تلویزیونی داکتر زرشناس و آخوند ذبیحی به این حقیقت منجر می شود که باید دید معمول بر طبقه ی روحانی را نیز کنار بگذاریم. عمل، ملاک قضاوت درست است.

در جریان بحث های مختلف تاریخی و فرهنگی، بار ها ملایان مجوس و شیعه در برابر ارزش های عامه ی مردم ما موضع گرفته اند. بار ها در برابر خطبه ی ملایان سیاسی، غافلگیر شده ایم؛ زیرا می بینیم که وقتی از افغانستان، تحلیل ایران شرقی ارایه می کنند، ارتباط آنان با مجامع سیاسی کشور های همسایه، چه قدر محسوس است.

تنقید موضع ملایان ایرانی که با شیعه، مرز های ولایت فقیه می سازند و اما با میراث فرهنگی سلسله ی پهلوی برای حفظ شوونیسم فارسی می کوشند، اکثر آنان را از ردیف روحانیت منزه، حذف می کند.

در تمام سالیان بحران افغانستان، شاهد بودیم که ملایان سیاسی با ستیز شعیه و سنی، حتی به دامنه ی جنگ افزوده اند. آنان در مقام محترم، جامعه را دچار تردید کرده اند که آیا چه گونه به آنان بنگرند؟ زیرا مهم ترین وظیفه ی آنان در جایگاه روحانی و مصلح، امر بالمعروف و نهی عن المنکر است.

لینک مهم ترین قسمت بحث داکتر زرشناس و آخوند فارس:

https://www.facebook.com/1486602838243617/videos/386655525200703/

لینک ویدیوی کامل مناظره ی داکتر زرشناس و آخوند فارس:

https://www.aparat.com/v/rgpOG/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD%DB%8C_%D9%88_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B2%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87

Comments
Loading...