سپینه بېړۍ

0 53

لیکوال: چنګیز ایتماتوف

ژباړه: دوکتور لطیف بهاند

د قرغزي، شوروي لیکوال چنګیز ایتماتوف (۱۹۲۸ – ۲۰۰۸) یو بې ساری ناول، د ښکلې او روانې لیکنې، یو نه تکرارېدونکې بېلګه.
سیېنه بېړۍ، د انساني، سپېڅلو ارزښتونو او انساني ارمانونو یو غوره انځور.
سپینه بېړۍ، هغه ناول دی، چې دود دستور او تمدن سره مخامخ کوي او دا ښيي، چې د انساني ارزښتونو بایلل د ټولنې تباهي ده.
څه خوږه ژبه، څه بې سارې، رنګینې غوټې او څه سپېڅلې مینه په کې ….
کره کتونکي، هغه په هغو سلو شهکارونو کې شمېري، چې د ژوند په اودو باید هرو مرو ولوستل شي.
که شاعرانه نثر غواړې، که کوډګره لیکنه غواړې، که د کلماتو د ایمیل کېدو، د نندارې، ننداره کوئ، سپینه بېړۍ ولولئ!!!!!

خپرندویه ټولنه: سروش کتاب پلورنځی

Comments
Loading...