به جواب بیانیه جلالتماب اقای حنیف اتمر کاندید ریاست جمهوری

0 50
به جواب بیانیه جلالتماب اقای حنیف اتمر کاندید ریاست جمهوری
جناب محترم آقای اتمر من به تمام معنی موافق ام که اقدام جلالتماب رایس صاحب جمهور دا کتر صاحب اشرف غنی غیر قانونی است ای کاش جناب شما در زمان رهبری جناب جلالتماب حامد کرزی که صاحب قدرت و چوکی بودید عین صدای غیر قانونی بودن تمدید میعاد ریاست جمهوری اش را غیر قانونی دانسته و استعفای خود را میدادید و همچنان نباید موافقه امنیتی را بحیث رایس امنیت ملی دولت دوسری غیر قانونی ساخته و بافته آقای جان کری که خلاف قانون اساسی بود و امروز ملت مظلوم افغان  با امضای آن به مصیبتهای عدیده دچار است   امضا می‌کردید و نیز وقتی جناب شما رایس امنیت ملی بودید چرا امنیت را آورده نتوانستید و حتی در روز جرگه امنیت جرگه وقتی جناب کرزی را گرفته نتوانستید و سبب برطرفی جناب شما و آقای امرالله صالح بنام استعفای شما اعلان گردید.
در دوره کار جناب حامد کرزی صدها اعمال غیر قانونی مغایر هدایات قانون اساسی صورت گرفت آیا شما بر خاستید  که این عمل و یا آن عمل غیر قانونی است من استعفا میدهم اما حال که خود را به ریاست جمهوری کاندید فرموده اید با عده ای دیگری از همقطاران خود صدای قانونیت را بلند میکنید.
بنازم این یک بام و دو هوا را من نمیدانم که در پشت پرده با باداران خارجی خود چه پلانهای مصیبتبار دیگر را در پیش دارید .
من یقین کامل دارم خواهران و برادران عزیز من که در کابل و به صورت کل در مادروطن عزیزم افغانستان اند به الفاظ و کلمات فریبنده شما و کاندیدان محترم دیگر فریب نخورند و از هوشیاری تام کار گرفته و آنچه بخیر مادروطن و ملت مظلوم و ستمدیده افغان باشد تصمیم بگیرند.
خداوند حامی و حافظ افغانستان عزیز باشد
با عرض حرمت
افغان خدمتگار افغان
Comments
Loading...