پور خرد / مصطفی عمرزی

0 479

پور خرد

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

جست و جوی درونمایه در جغرافیای رواج زبان دری (تاجکستان، افغانستان و ایران) در کشور تاجکستان در حالی که با خط سیرلیک (رسم الخط روسی)، سال هاست جزیره شده، پس از استیلای شوروی، همچنان در پی توجیه کمونیسم، اینک آرکاییسم را نیز برای تشدید بحران در کشوری با نود درصد مسلمان، ناآگاهانه تجربه می کنند. در آن جا، دل مشغولی ها، به جز از تخلیقات ادبی فرهنگیان تاجکستان، علاقه مند نمی سازند در سایر حوزه های پژوهش نیز مشغول شد.

 کشور ما پس از رقابت منفی برای ساخت عمق تاریخی که اینک جعلیات حوزه ی تخلیقات را در جای تاریخ، مشغله کرده است، با سقوط در کودتا ها و بحران ها، گونه هایی از توجیهات فرهنگیان افغان را تبارز داد که پس از کودتای هفت ثور، برای وابسته گی و علایق، بخشی از تولیدات فرهنگی ما، شعار ها و دفاعیه از حاکمیت های سیاه و خونین شدند.

 در حاکمیت های پس از طالبان، تعهد به بازار آزاد، نوعی از تجربه ی هرج و مرج در کار فرهنگی شد که در واقع نمی دانم مسیر کار فرهنگ ما به نفع کیست؟

استثنای ایران با دو مرحله ی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دو ویژه گی مهم دارد. با نقد  فرآورده های فرهنگی پیش از انقلاب، در حالی که پا به پای سیاست های متضادی که حاکمیت اسلامی را با حمایت از میراث های فرهنگی سلطنت پهلوی (آریاییسم، باستانگرایی و نوع راسیسم نفع قوم حاکم) دچار تنش می سازند، مزیتی را به وجود آورند که بر اساس آن، بخشی از جامعه ی آگاه و فرهنگی ایران با گشودن سرفصل های بزرگ نقد، بپرسند و روشنگری کنند وفرت در موضع هیچ تاریخ، فرهنگ و ادبیات، غیر عادی و بنابراین جعلی است. هرچند روشنگری بر زوایای تاریک، کسانی را نیز معرفی می کند که پیش از انقلاب اسلامی، همانند مرحوم دکتور منوچهر اقبال (وزیر پیشین فرهنگ ایران) تردید هایش بر تاریخ ایران را پنهان نکرد.

ضرورت نقد میراث های گذشته باعث شده اند برای بهره جستن از خیر، با آثار کسانی آشنا شویم که امروزه با نام های دکتور عبدالله شهبازی، دکتور رضا مرادی غیاث آبادی و بالاخره استاد ناصر پورپیرار، تفکری را تبارز می دهند که با کنار زدن انبوه تولیدات جعلی حوزه ی زبان دری (به اصطلاح فارسی)، خود را در یک حوزه ی انسانی، راحت تر بیابیم.

استاد ناصر پورپیرار را به عنوان کسی که کلیتی از مهمترین ها را در حوزه ی تاریخ، ادبیات، اسلام و فرهنگ جغرافیای زبان دری به وجود آورد، شناختم و خیلی زود متوجه شدم بخشی بزرگ پاسخ هایم در آثار ایشان با صلابت وجود دارند. آشنایی با آثار این بزرگمرد مومن و بسیار آگاه، مرا متوجه کرده است بدون ضیاع زمان، زحمات او را با هم میهنان شریک کنم.

کتاب «پور خرد»، گزیده ای ست که به زودی خواننده ی افغان را متوجه می کند، نیاز ها برای بازنگری تاریخ، ادبیات، فرهنگ و آن چه تا کنون با آن ها با گونه ای از احترام ناآگاهانه و تلقینی برخورد می کردیم، ما را برای رسیدن به تفکر انسانی با نفی خط کشی راسیستی کمک می کند دشمن نباشیم.

با نشر کتاب «پور خرد» از تمام هموطنان شریف خویش می خواهم به نفع یک خیر عظیم، بازخوانی سیاسی، تاریخی، ادبی، فرهنگی و آن چه را که در واقع مذموم هستند، پس از آشنایی با استاد پورپیرار، از نو تجربه کنند.

یادآوری:

ناشر کتاب «پور خرد»: بنگاه انتشارات میوند.

محل پخش و فروش کتاب «پور خرد»: کتابفروشی سبا؛ واقع منزل تحتانی مجتمع تجارتی «یونایتد»، نزدیک چهار راه دهن باغ- کابل.

Comments
Loading...