فرهنگ جامع لغات و جملات انتخاباتی / مصطفی «عمرزی»

0 194

فرهنگ جامع لغات و جملات انتخاباتی

مصطفی عمرزی

شهر کابل، پُر از رنگ، شعار و تمنا شده است. مزایای عضویت شورای ملی، اشتهاآور پنداشته می شوند. صرف نظر از این که شماری از افغانان مخلص می خواهند از طریق وکالت مردم، خدمت کنند، داعیه ی نامزدانی که اکثراً رنگ ملی، میهنی و عاطفی دارد، روی چهره هایی نیز تاثیر می گذارد که از سیمای مضحک، خنده آور و مسخره تا ناخلفان کریه المنظر، افراد مزدور و دون که با شعار های قومی، ذهنیت هایی را تعمیم می دهند که در جغرافیای دشواری افغانستان، گسستن از درد اکثریت است. جزیره محوری به ویژه مزدوران ولایت فقیه که با سطح بالای فوتو شاپ، کوشیده اند چهره های نحس خویش را نیز تخفیف دهند، در تنوع رنگ، شعار و تمنا، زشت و دل آزار به نظر می رسد.

به هر حال، در این تنوع رنگ، شعار و تمنا، به گونه ای احصائیه ی کمیت و کیفیت به دست می آید. تقریباً به استثنای تنی چند، اکثر شعار ها، نوشته ها و خواسته ها، انباشته از اغلاط املایی و انشایی اند. این مصیبت، منحصر به بی سوادانی نیست که با لنگی ها، پکول ها و لباس های اخوانیستی، فقر فرهنگی خویش را به نمایش می گذارند. در پوستر ها، بلبورد ها و اوراق تبلیغاتی نخبه گان علمی و فرهنگی نیز دستور زبان، شبیه مترجم گوگل عمل می کند.

تا جایی که مقدور بود از دنیای مجازی و محیط شهری، تصاویری جمع آوری کرده ام. این اسناد بعداً به کار محققانی خواهند آمد که در سالیان بعد، پیرامون کیفیت و کمیت قشر باسواد و بی سواد، مدعی و مدعا تحقیق می کنند.

چنان چه در آغاز این نوشته آوردم، مزایای عضویت پارلمان، تمایل به کار در شواری ملی را به حد مراجعین سیاهی لشکر کشانیده است. در کوچه و بازار، خرسندی کسبه، ناشی از این که در این جمعه بازار، مقداری از پول هایی به دست می آید که از طرق مختلف، به جیب جنایت پیشه گان و جنایتکاران راه یافته بودند، بُعد اقتصادی را نیز در بر می گیرد.

من بار ها فکر کرده ام، بهتر است این برنامه ی کمپاین، چند ماه دیگر دوام یابد. به این اساس، میلیون ها دالر از بانک های دزدان به حساب کسبه، واریز می شوند.

تعداد زیادی از نامزدان، از کره گان و چوچه های افراد جنایتکار و خاین استند؛ اما جالب ترین بخش این رقابت، محتوای شعار ها و خواسته هاست. می شود گفت بسیاری از کسانی که خود را نامزد عضویت شورای ملی کرده اند، هنوز هم به درستی از درک کار در آن جا، به ویژه ولسی جرگه یا مجلس قانونگذار، بی خبر اند.

اشتراک کننده گان مسابقه ی انتخابات از چهره ها تا لباس ها و از شعار ها تا خواسته ها، به همه جوانب درگیر چند دهه ی اخیر ارتباط دارند. برای این که به پروسه ی تحقیقات آینده کمک کرده باشم، بخشی از لغات و جملات این فرهنگ جامع انتخاباتی را گردآورده ام. می کوشم با تبصره بر آن ها، واکاوی مطالب، به حد روان شناسی برسد؛ زیرا از محتوا و فحوای بعضی از نوشته ها بر می آید که شاید شماری از نامزدان، دیوانه باشند.

 • عبدالباقی سمندر، شماره ی انتخاباتی: 391. شعار: خواست ما امنیت، صلح، آزادی، برابری، مردمسالاری و عدالت اجتماعی.

این پیر مرد که متهم به ایجاد تفرقه ی قومی است، ظاهراً به نام متقاضی ظاهر شده؛ زیرا آن چه شعار می دهد، باید مساله ی موکلین باشد.

 • برشنا دین پرور افضلی، شماره ی انتخاباتی: 146. شعار: شعار نه بل که عمل.

 فکر می کنم این شعار با کار در شورای ملی تفاوت دارد. عمل کردن، مساله ی مربوط قوای اجرائیه می شود. اگر منظور کار به معنی تدوین قوانین باشد، این خواهر ما در پوستر انتخاباتی اش نوشته است: کاندید مستقل لوی جرگه.

شباهت های فونیمیک کلمات یا شاید عجله، پوستر های شماری از نامزدان را وقف لویه جرگه کرده است. یک نامزد دیگر که از ولایت کندز می باشد، در پوستر تبلیغاتی اش «کاندیدای مستقل ولسی چرگه ولایت کندز»، نوشته است. ولسی چرگه، یعنی مرغ مردمی یا مرغ ملی!؟

 • نسرین شهیر، شماره ی انتخاباتی: 60. شعار: اسلام ته تابع اولوس ته و وفادار.

 این شعار به زبان ملی پشتو است. بنابراین توجه زبان شناسان پشتون را به آن می خواهم؛ زیرا چنانی که اقتباس کرده ام، دستور کاربردی نشان می دهد گرامر جدیدی در حال شکل گرفتن است.

 • انجنیر کمال صافی، شماره ی انتخاباتی: 21. شعار: ما همیش در برابر هر زورمند، ظالم و جابر، مردانه وار مبارزه نمودیم.

این شعار، بیشتر برای مسابقات فری فایت به کار می آید؛ زیرا زور بازو در آن نمایان تر است.

 • محمد الله نظر، ولد جوره خان از ولایت تخار و برادر خوان بسم الله خان محمدی، شماره ی تماس: 0775952916.

در بلبورد این هموطن ما، چیزی بیشتر از اقتباس بالا نیامده بود. ظاهراً این نامزد از دوسیه ی «جنرال پشقل»، اطلاع ندارد. شراکت اندیوالی از این بلبورد هویداست. کسی چه می داند، شاید در تجارت پشقل سهم دارد.

 • الحاج خان آقای رضایی، شماره ی انتخاباتی: 528. شعار: ارزشگرایی، رفاء اندیشی و جوان محوری.

در شعار این حاجی، کلمه ی«رفاء» را (مجزا از رفاه) نوشته اند. شاید این حاجی ارزشگرا که اصطلاح جدید ستمیان و تنظیمیان به اصطلاح جهادی برای توجیه گرایش های قومی است، وقت زیاد کسب سواد ندارد. از شعار او پیداست که کل عمر را وقف اندیشه کرده، اما در حالی که میان سال شده، به یاد جوانی می افتد. طی چند روز اخیر، در محافلی که سر و کله ی یک ولگرد معروف به عبدالحمید خر-آسانی نیز پیدا بود، از این حاجی، حمایت ها کرده اند.

 • مسلم شیرزاد، شماره ی انتخاباتی 224.

در بلبورد های این پسرک، چیزی به چشم نمی خورد، اما در نشرات دنیای مجازی، اصلیت اش را ثابت کرده است. ظاهراً با خالی گذاشتن جای شعار، از میانه ی تهی کله ای خبر می دهد که اگر خدا ناخواسته به شورای ملی افغانان راه یافت، از همین اکنون معلوم است در حلقه ی ستمیان، فکر خواهد کرد.

 • امید وطنیار، شماره ی انتخاباتی: 399. شعار: به عزم تغییر … روانه ایم، می رویم و می رسیم.

از این بلبورد، آهنگ مسحور جمال با شعر سلیمان لایق به گوش می رسد.

 • الحاج محمد قسیم جنگل باغ، شماره ی انتخاباتی: 49. شعار: زه د قانون مند، آزاد، آباد او سرلوړی افغانستان لپاره کار کوم چی په هیواد کی قومی، ژبنی، سیمه ییز، مذهبی او جنسی توپیرونه نه وی.

این قسیم جنگل باغ، زمانی قوماندان امنیه ی ولایت کندز بود که طالبان، موفق به فتح آن شهر می شوند. در کاسه ی این شورای نظاری، ادبیات پشتو، حقیقت تلخی ست که با تمام وجود سرکشیده اند. این مردک منطقه ی جنگل باغ پنجشیر که با تشیهر تلخص هایی که مسعود به نام جا و منطقه آنان را خطاب قرار می داد، در شمار ناقلینی نیز است که پس از سقوط طالبان کوشیده بودند ترکیب قومی سمت شمال را تغییر دهند؛ اما واقعیت های غیر تاجکی و غیر فارسی زبان، چنان آنان را فشار می دهند که می بینند، اغماض واقعیت های دیگران به ضرر شان تمام می شود.

پشتوگرایی اعضای جمعیت و شورای نظار از سال ها قبل معلوم بود، اما در سالیان اخیر، پُست مدرن شده است. آنان می دانند اگر ترحم پشتون ها را نداشته باشند، آینده ندارند.

 • عقیل شاه الیاسی، موسس دانشگاه کاتب، شماره ی انتخاباتی: 650. شعار، تدبیر ما، حاکمیت قانون، رسالت ما، رفاه مردم.

در این دو بیتی موسس ظاهراً دانشگاه کاتب، معادل جرگه (مجلس) را که در همه جا به عمد می آورند، از چشم انداخته اند. هرچند شماری از جُل و پلاس شان زور می زنند که ولسی، «اُلسی» مغولی است. این تبیین، اگر چنین باشد، به تاریخ مغولستان نیز مربوط می شود. به هر صورت، واقعیت سنگین کشور (اکثریت سرنوشت ساز)، هر عاقل و نیمه عاقلی را به مصلحت ناگزیر می کند.

 • داکتر عاطفه طیب، شماره ی انتخاباتی: 94. شعار: با هم، فردای روشن می سازیم.

 در شعار این خواهر ما، واقعیت این که به تنهایی کاری ساخته نمی شود، درک نسبتاً عمیق را منعکس می کند. در جانب دیگر، در این شعار، یک ترفند نیز نهفته است: در جمع ما ماران …!

 • توفیق وحدت، شماره ی انتخاباتی: 84. شعار: وحدت و عدالت.

 تبصره ی ما، خدا، توفیق دهد!

 • حاجی حفیظ الله جلیلی، شماره ی انتخاباتی:256. از شعار ها، برای اصلاحات می آیم، نه امکانات و جلیلی، یک جمعیت است.

فکر نکنم مردم با این زیاده روی ها، فریب بخورند، اما شعار «جلیلی، یک جمعیت است» یا ارتباط او با جمعیت اسلامی را نشان می دهد یا این شخص شبیه کارتونی باربه پاپا و باربه ماما، قدرت تکثیر دارد. در کارتونی باربه پاپا و باربه ماما، اجسام جالبی ظاهر می شدند که می توانستند به هر شکل و اندازه ای رونما شوند.

 • قاری زینب موحد، شماره ی انتخاباتی:353. شعار: این کرسی، جایگاه زنان مسلمان است.

در یک پوستر دیگر این دختر، او با شال عربی که تنظیمیان از اخوانیست های عربی، میراث گرفته اند، در برابر تصویر مرحوم مسعود، عکس گرفته است، اما بی خبر از این که در کاسه ی شوربای نزار، آن قدر خورده اند که از لیسیدن اش نیز چیزی حاصل نمی شود. بدون این هم، آنان به ناقص العقل، باور دارند.

در یک مصاحبه ی مسعود با یک خبرنگار زن ایرانی، این مساله را امر آسمانی پنداشته است. اشاره ی او از منظر دو شاهد زن در برابر یک شاهد مرد می باشد. جالب تر این که «این کرسی، جایگاه زنان مسلمان است» به گونه ای با فمینیسم، ارتباط می گیرد؛ زیرا با قید «جایگاه»، مشخص شده است. ژست این چریک شورای نظاری که در محافل مجوس گرایان تاجک، از تنظیمیان تابو و توتم می سازد، به فعالیت های هوشیارانه ی سقوی نیز مرتبط می باشد. آنان می دانند که حکومت در حصار مخالفان مذهبی به تنگنا افتیده است. مساله ی محکم گرفتن چوکی را شما تحلیل کنید! خدا کند مانند کرسی ملا برهان الدین ربانی نشود. تا زمانی که طالبان، او را به زور از کرسی جدا کردند، حاضر نشد آن را ترک کند.

 • عبدالغیاث غیاثی، شماره ی انتخاباتی: 737. شعار: معارف با کیفیت و معیاری برای همه.

شعار کلیشه یی این نامزد، او را در آستانه ی تقاعد قرار می دهد.

 • روبینا جلالی، شماره ی انتخاباتی:19. شعار: بیایید مالک این سرزمین، همه را بدانیم.

فکر کنم صورت درست آن، باید چنین باشد: بیایید همه را مالک این سرزمین بدانیم! این دوشیزه ی ورزشکار از اعضای تبلیغاتی کابلبانک بود. گاهی با سر و ته خالکوبی شده به تلویزیون باختر می آمد. از کمالات او، یکی هم اهدای تحایف اجباری به دوست پسرش بود که نقل چاپلوس ها قرار می گرفت. شهرت های کاذب زن زده گی، امثال این ها را تشویق می کند. او قبلاً نیز ناکام مانده بود. استفاده از پیشینه ی ورزشی در امور قانونگذاری، مانند دو سوی آهن ربا است. یک نمونه ی دیگر که متاسفانه بر اثر ظرفیت کمره ی من از شرح جزییات بازماند، در یک شعار کلان «در پی پارلمان اخلاق مدار»، عروج کرده است. از تماشا و خواندن این همه لوده گی، هوای یک دسته گی حکومت های مقتدر به سر می خورد.

 • دکتورس فروزان فنا، شماره ی انتخاباتی: 730. شعار: پیش به سوی بلند نمودن ندای حق.

این شعار، مرا به یاد حاکمیت های کمونیستی می اندازد. به پیش، به جلو و بالاخره با کل مملکت سقوط کردیم، اما «بلند نمودن ندای حق»، بیشتر شبیه جهنده بالا می ماند. شاید مساله بر اثر بلند کردن والیم صدا نیز باشد!

 • عبدالواسع رسول، شماره ی انتخاباتی: 657. شعار: زمانی یک کشور به پیروزی می رسد که در قسمت تعلیم و تربیه ی اولاد وطن، توجه همه جانبه مبذول گردد.

در گذشته، هنگام مصاحبه های تلویزیونی با کودکان، به آنان یاد می دادند چه بگویند. این شعار جامع از همان زمان باقی مانده است.

 • عبدالحفیظ منصور، شماره ی انتخاباتی: 165. شعار: در برابر دشمنان جهاد و مقاومت تا اخیر ایستاده ام.

تبصره ی ما: دشمنان جهاد و مقاومت نیز تا اخیر در برابر شما ایستاده اند!

 • عبدالظاهر قدیر، شماره ی انتخاباتی: 39. نشان انتخاباتی: سگ. شعار: په لوړه کچه ستاسو استازولی او ستاسو لپاره سیاست.

پیش از همه، در زیر نشان انتخاباتی آقای قدیر که عکس یک سگ است، پړانگ (پلنگ) نوشته اند. جالب تر این که شماره ی او نیز 39 است. می ماند نماینده گی به سطح بالا. فکر کنم چند سفر خارجی و تماشای ماهواره ها، این فرد را که بر ضد افغانیت رای داد، به فکر «لوړه کچه» انداخته باشد! اگر چنانی که اینان در مخالفت با افغانیت جلو می روند، بروند، فکر کنم از جو (اتمسفیر) زمین، بیرون می شوند.

 • خاطره اسحاق زی، شماره ی انتخاباتی: 121. شعار: پر ځوان نسل باور، بر راتلونکي باور.

یعنی اگر آغاز روز از سحر به چاشت، عصر و بالاخره به شام برسد، به این اساس، جای جوان آینده، مقطع چاشت می شود؛ ساعاتی که مصروف غذای نصف روز می شویم.

 • آرین خیبر، شماره ی انتخاباتی:23. شعار: برای تحقق آرمان های والا، اهداف سترگ و عقائد شکوه مند نهضت چپ دموکراتیک افغانستان به پیش. ما قیام می کنیم!

این تخمه ی کودتاچیان مزدور، برای سهم گیری در مجلس قانونگذاری می رود یا سگ جنگی؟ «ما قیام می کنیم!»

 چهره های نحس این وطن فروشان که از بخت بد با سیاهکاری تنظیمیان، ظاهراً سفید رو شده اند، مردم را به یاد کشتار ها، ویرانی ها و تبانی با متجاوزان روس می اندازد. با آن همه شرح کمیدی، این لعین، ما را عصبانی ساخت.

 • الحاج غلام سخی پارسایی، شماره ی انتخاباتی:15. شعار: محرومیت، سرنوشت دایمی ما نیست.

 چند ماه قبل، شعار دیگر این مزدور ولایت فقیه را خوانده بودم که به نام اهل سنت هزاره، به کرسی های دولتی چشم دوخته بود. این جزایر با شعار های مظلوم نمایی، فقط در فکر خودشان استند. محرومیت میلیون ها پشتون، تاجک، اوزبیک و اقوام دیگر را درک نمی کنند.

 • داوود ناجی، شماره ی انتخاباتی:52. شعار: برای مبارزه با تبعیض به پارلمان می روم.

 این چهره معلوم الحال جنبش به اصطلاح روشنایی از ورژن های نو فوتو شاپ استفاده کرده است؛ زیرا صورت لایف او با سیرت اش هیچ تفاوتی ندارد. تبعیض، محرومیت و شعار های عوام فریبانه که با بازیگری مظلوم نمایی راه انداخته اند، اصلیت این خود فروخته ها را آشکار کرده است. چهل سال تبعیض اقلیت ها بر اکثریت، حقیقتی ست که متاسفانه وجدان خودفروخته گان داخلی را بیدار نمی کند.

 • اجمل بلوچ زاده، شماره ی انتخاباتی:136. شعار: صدای اقلیت های اکثریت.

بعضی از کلپ های ویدیویی و شعار های این جوانک که اندکی سر و صورت منظم دارد، با تمسخر مردم مواجه شدند. شعار «از دخترم دفاع می کنم»، با ماهیت فعالیت های مضحک به اصطلاح «معدنی»، این ستیزه گر های ضد اکثریت و ارزش های مردم را رسوا کرده است، اما در شعار «صدای اقلیت های اکثریت» در کشوری که اکثریت پشتون، واقعیت دارد، دهن کجی گنده در برابر ماست.

 قوم بلوچ، به استثنای افغانستان، در ایران و پاکستان که اکثریت آنان را تشکیل می دهند، از کمترین احترامی بهره ندارند. در ایران، بلوچان را وحشی می نامند. ظلم و ستم نظام فارسکی ایران بر بلوچ ها به اندازه ای ست که به نام وحشی و اهل سنت، روستا هایی را غارت کرده اند که به قول یکی از معاونان روحانی، بعضی حتی یک نفر ذکور مرد ندارند؛ زیرا همه را برده اند و اعدام کرده اند.

 در پاکستان، با استثمار 99 درصد منابع بشری و طبیعی بلوچان، آنان با از دست دادن آزادی و در عقب مانده گی وحشتناک، فقط در دوزخ زنده گی می کنند. بهتر است این جوانک با درک نزاکت های قومی افغانستان، شکرگزار باشد که در این جا، هرگز به نام بلوچ، توهین نشده است.

ژست ها و اکت های ستمی در شان جوانک هایی نیست که در کنار زنده گی با قوم بزرگ، حتی در سالیان بحران و چهل سال جنگ تحمیلی، بدتر از سایرین نزیسته اند.

در کنار نمونه های بالا، ردیفی از کره های تنظیمیان که بعضاً دوپلی کیت استند، مانند چوچه های محقق، بی سلیقه گی، بی فرهنگی و هرج و مرج، نمای شهر را برهم زده اند.

اعضای کمپاین های انتخاباتی نامزدان، مانند ملخ هایی که به جان مزارع می افتند، در کنار کثیف ساختن درب و دیوار های منازل مردم و تاسیسات دولتی، به درخت ها و اشجار نیز حمله کرده اند. بعضی که توان مالی خوب نداشته اند با نصب کارت های کوچک، جا هایی را پُر کرده اند که در ورق بازی های دیگران، خالی مانده بودند.

عجله در مسابقه، باعث شده، پوستر ها و اوراق تبلیغاتی را به گونه ای نصب کنند که نان پز، خمیر را به تنور حواله می کند. عکس ها را سرچپه، کج و نیمه، سرش کرده اند. برای آن که خود شان را زودتر خلاص کرده باشند، در جا هایی چند پوستر را سر به سر نصب کرده اند؛ یعنی اگر پوستری کنده شود، چند نمونه ی دیگر آن آویزان می شود.

گفته شده بیش از 800 تن در کابل رقابت می کنند که شماری از اعضای پیشین شورای ملی منسوب به ولایات نیز در میان آنان قرار دارند. اوضاع نامساعد ولایات و ضعف های تعدادی که باعث تنفر مردم شده اند، سر و کله ی آنان را به کابل رسانده اند.

Comments
Loading...