تا حصار پنتاگون (معرفی کتاب) / مصطفی عمرزی

تا حصار پنتاگون

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

درگیری بی پیشینه ی ملت ما با عناصر بیرونی، درونمایه ی قضایای بیش از سه دهه ی افغانستان را در تلاطمی مواج می سازد که با هر تاب آن، رشته ی فهم امور سیاسی درهم می شود. از این جاست که در طول سالیان بحران، منافع ملی با وضاحت موضع سیاسی، تعریف نمی یابند که آن چه در این میان بسیار تاریک می ماند، بررسی تقابل با کشور های بیرونی است.

متاسفانه با حضور نقش بیگانه، جناح موافق داخلی، پس از آن که مطمئن می شود بقا یافت، موضوع برخورد در حد طرف «بلندمرتبه» پذیرفته می شود. بنابراین، فهم ما از دانش سیاسی، در حد سقوط در منجلاب منافع بیگانه قرار می گیرد.

 پس از کودتای 7 ثور، برداشت حلقات رهبری افغانستان از تقابل با بیگانه، مسیری را نگشود که با طی طریق آن، از تجربه ی برخورد ها، فهمی حاصل شود که اگر می شد، بخشی از دشواری های ما که با تنوع سیاست های بیرونی، بر اساس منافع رژیم ها و کشور ها تنظیم شده اند، منافع ملی افغانان را در جهت خواسته های دیگران، طرد نمی کردند.

من کمتر خوانده و یا شنیده ام که سیاستگران افغان پس از تجربه ی چند دهه تنازع خیلی متفاوت و ایدیالوژیک با بیگانه، بینشی را کتابی کنند که در سرزمینی همانند افغانستان، می توانست پیچیده گی فهم سیاست های بیرونی زمان برخورد را لاینحل نکند.

 کتاب «کنونی» از محدود کوشش هایی ست که کسانی در افغانستان تلاش کرده اند با ارزیابی سیاست های طرف مقابل، سیاست های خارجی ما، به وضاحت تعریف شوند.

یادآوری:

ناشر کتاب «تا حصار پنتاگون»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش).

محل پخش و فروش: کتاب فروشی دانش؛ سالنگ وات- کابل.

Categories: صفحه دري,مصطفی عمرزی,نوی کتابونه او چاپي اثار

خپل نظر ولیکۍ

Your email address will not be published.