افغانستان در پیچ و خم سیاست / مصطفی عمرزی

افغانستان در پیچ و خم سیاست

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

سیاست زده گی، عنصر بسیار  فعال اذهان مردم ماست؛ اما آن چه می توانست از این ته نشین، معجون فهم سیاسی بسازد، در تنوع گرایش ها و باور های کسانی که خواسته و ناخواسته، تحمیلی و اتفاقی برای مردم برنامه می سازند که گویا مشکل زدایی می کنند، مقوله ی سیاست افغانی را در جایی قرار نمی دهد که با تدبیر در امور مملکت، اهدافی فراتر از گرایش های خاص و معین قومی، زبانی و حزبی به میان آیند.

 نیاز برای تبیین ماهیت سیاست و این که تنوع گرایش ها و سلایق شخصی نباید در زمانی که منافع کلان ملی مطرح اند، جزو مقوله ی سیاسی باشند، ایجاب می کند مساله ی تفکیک در بررسی داده های سیاسی، سیاست های ما را از بازار زده گی و روزمره گی سیاسی بیرون بکشند.

تجربیات صاحبان نظر، آگاهان و کسانی که از دانش تیوریکی مستفید اند، باید در زمینه هایی از قبل منظور، امر سیاست های مبتنی بر منافع ملی را به گونه ای پرداز دهند تا سطح بلند آن ها با تفکیک از برداشت های نازل و سلایق افراد معمولی و میلانی، متکای قابل اعتماد توده هایی باشد که در جامعه ای همانند افغانستان، خوراکه ی سیاسی بیش از نیاز می خورند، اما نتیجه ی این تعامل، آلوده گی های دود و بخار نفهمی است:

«از خامی دیگ است که در جوش و خروش است»

 بخشی از فعالیت های قشری در افغانستان، افاضات و تفاصیل گروه ها، لشکر ها و سیاهی لشکر هایی استند که با ماهیت میان تهی رسانه های کنونی، مغز مردم را می خورند. آنان در هر برنامه ی این کمیدی، نه فقط در چند دقیقه ی یک مناظره ی بی ارزش رسانه یی، بدون ارایه ی راه حل، به نتیجه می رسند، بل خصومت های جناحی و گروهی را به حدی افزوده اند که اگر خدا ناخواسته بار دیگر، شاهد پاتک سالاری شویم، گروهی به نام «قوم سیاسی» نیز از گریبان مردم خواهند گرفت.

یادآوری:

ناشر کتاب «افغانستان در پیچ و خم سیاست»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمن نشر دانش).

محل پخش و فروش: کتاب فروشی دانش؛ سالنگ وات- کابل.

Categories: صفحه دري,مصطفی عمرزی,نوی کتابونه او چاپي اثار

خپل نظر ولیکۍ

Your email address will not be published.