دا بې منطقه بحث پرېږدی چې خپلواکي لرو يا نه لرو/ محمد عارف رسولی

دا بې منطقه بحث پرېږدی چې خپلواکي لرو يا نه لرو، ويې نمانخو او که نه. په دې سوچ وکړی چې ولې مو خپلواکي پوره نه ده، ولې مو تل وينه ورکړې، غليم مو شړلی، خو له جهالته او د پردو له احتياجه خلاص شوي نه يو، خپلواکي مو نيمګړې پاته شوې او زر همغه يا بل ښکېلاکګر قوت په يوه اوبله توګه زموږ استقلال ګواښلی.

اوس څه وکړو چې له استعمارګر ځان خلاص کړو، خو دبل دغلامۍ کړۍغاړې ته راولوېږي؟ دا پوهه، تدبير، ديانت او نور څه له موږ غواړي .

Categories: له فیسبوک څخه