اوج رأسیسزم قومی و مذهبی در افغانستان

اخترمحمد یوسفی

0 65

اوج رأسیسزم قومی و مذهبی در افغانستان

(انگلیسی Racism) تبعیض نژادی[۱][۲]  discrimination)

نژادپرستی و تبعیض، متمرکز بر تفاوت‌های نژادی حاصل از تفاوت‌های فرهنگی حاصل از زبان، آداب و رسوم، دین، تاریخ و امثال آن است. تبعیض به معنی برخورد نابرابر است، طوری که با شخصی که در موقعیت و شرایط یکسانی با شخص دیگری قرار دارد، برخورد بدتری انجام گیرد. دلیل و اساس تبعیض می تواند مثلاً برتری شمردن قومی و نژادی، ملیت یا مذهب باشد.

شمسیه علیزاده فرزند عزیز و پر افتخار تمام مردم شریف افغانستان است، استعداد ونبوغ شمسیه علیزاده به قوم و نژاد او هیچ تعلق ندارد، بلکه این استعداد ونبوغ وی ظرفیت شخصیت و استعداد انسانی خودش بوده که افتخار اول نمره بودن کانکور سراسری افغانستان را کمایی نموده است.

مؤفقیت شمسیه علیزاده مایۀ افتخار تمام اقوام و پیروان مذاهب در افغانستان است. مردم شریف افغانستان اطمینان دارد که در این افتخارات تنها محمد محقق و سرور دانش شریک نیستند، بلکهتمام مردم شریف افغانستان بشمول اهل هنود و سیک افغان چی در داخل و خارج از کشور زندگی میکنند در مجموع  با مؤفقیت و استعداد  این فرزند با استعداد افغانستان شمسیه جان علیزادهافتخار میکند. تمام مردم شریف افغانستان برای مادر و پدر شمسیه علیزاده از صمیم قلب تبریک عرض میدارند. تمام مردم شریف افغانستان با این باور اند به می بالند شمسیه علیزاده این دختر جوان بااستعداد افغان است نه اینکه هزاره است. بلکه تمام مردم شریف افغانستان افتخار آنرا دارد که شمسیه علیزاده دختر جوان و بااستعداد افغان در قطار جوانان ممتاز و نحبگان دیگری کشور قرار گرفت. این رأسیستان متعصب چون محمد محقق رهبر “حزب” وحدت و سرور دانش معاون رئیس جمهور افغانستان و سایر راسیستها هستند که استعداد شخصی و توانایی شمسیه علیزاده از دید راسیستی و نژادپرستانه نگاه می کنند. محمد محقق رهبر “حزب” وحدت و سرور دانش معاون  رئیس جمهور افغانستان در برابر استعداد ها و نخبگان سایر اقوام و پیروان مذاهب دیگر اتباع در افغانستان کور هستند. این متعصبین برام عموم نه بلکه برای اهداف دشمنان میهن کار می کند.

جای هیچ شکی و تردید وجود ندارد که موفقیت چشمگیر تمام فرزندان با استعداد افغانستان و نخبگان بیظیر کشور که به هر قوم و نژاد های متعدد در افغانستان عزیز تعلق دارد، صرفنظر از تعلقات نژادی آنان مایۀ افتخار تمام مردم شریف افغانستان که هر قوم و نژاد میهن مربوط است بوده و سرمایۀ ملی و معنوی تمام کشور شمرده می شود.  

مگر برخورد یکجانبه و متمایز براساس نسبیت های قومی و مذهبی مقامات رده اول سیاسیون و مقامات دولتی افغانستان مانند محمد محقق رهبر “حزب” وحدت و سرور دانش معاون  رئیس جمهور، رشید دوستم، سید منصور نادری و غیره هستند، که برخوردشان صریحأ براساس عملکرد متمایز نسبیت های قومی و مذهبی عیان است. روش وعملکرد رشید دوستم، محمد محقق رهبر، سرور دانش معاون رئیس جمهور، کریم خلیلی، سید منصور نادری بشمول حواریون اشرف غنی، رهبران طالبان و شبکه حقانی منحصر به یک ساحات زیست و قوم مشخص است. برخورد یکجانبه و متمایز نسبیت های قومی و مذهبی محمد محقق رهبر “حزب” وحدت و سرور دانش براساس این نیست که شمسیه علیزاده  فرزند با استعداد میهن دارای توانایی ذهنی قابل ملاحظۀ با افتخار ملی است، بلکه  شیوه  برخورد محمد محقق رهبر “حزب” وحدت و سرور دانش بر صبغۀ تمایز نسبیت های قومی و مذهبی نژادپرستانه است.

هرگاه در طول چند دهۀ اخیر در تداوم جنگ بیگانگان در افغانستان پر حوادث کوناکون درست نگاه کنید، هیچ سفر و حتی عکس از متعصبین رأسیستی مانند محمد محقق رهبر “حزب” وحدت و سرور دانش معاون  رئیس جمهور، رشید دوستم، سید منصور نادری و غیره به مناطق دور دست کشور به بجزساحۀ معین و قوم مشخص با سایر اقوام و پیروان مذاهب دیگر در کشوردیده نمی شود.    

چنین برخورد وعملکرد محمد محقق رهبر “حزب” وحدت و سرور دانش معاون رئیس جمهور نه تنها بر ضد منافع ملی کشور بوده،  بلکه جرم مشهود خلاف مواد مندرج قانون اساسی افغانستان .  

راسیسزم نوعی پیش‌ داوری خاینانه اند که براساس برخورد و عملکرد متمایز نسبیت های قومی و مذهبی بیشتر و پیشتر از هر وقت دگر در افغانستان عمیقأ شکل گرفته است، برخورد های راسیستی قومی و مذهبی یکی از ریشه ها و عوامل اساسی تشدید بحران جنگ خونین و تلاشهای دشمنان معلوم الحال کشور است.

برخورد وعملکرد های آگاهانه و نا آگانه رأسیسزم در وجود چاپلوسان و حواریونمحمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان نیز کاملأ مشهود است. محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با آنکه در سفر کاری بررسی ادارات دولتی ولایت پکتیا رفته بود از طرف چاپلوسان لنگی مردم محل را بوی پوشانده شده است. در اصول اجرائیوی معمول در کار رسمی اداری دولتی چنین کار تشریفاتی غیر معمول است.

محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با ورود به ولایت پکتیکا، فرماندهان پولیس و اردو را در هنگام سفر برکنار کرد.

آیا محمداشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان اصول تقرر مامورین ملکی و نظامی دولتی را کشور نمی داند، ویا اینکه رئیس جمهور به اصول تقرر مامورین ملکی و نظامی دولتی افغانستان پابندی ندارد. تقرر مامورین ملکی و نظامی طی سلسله مراتب و تصامیم آن در دفاتر مقامات رسمی حکومتی کتبأ صورت میگیرد و حاجت به چیغ و پیغ شفاهی مقامات اوامر عطا را ندارد. تصامیم  تقرر مامورین ملکی و نظامی دولتی در سر راه، کوچه و بازار حثیت اداری مقامت رهبری کشور و مامورین ملکی و نظامی را پایمال می گردد. این چنین روش خود بخود باعث انارشی و بی بندباری  در حرارشی نظام دولتی می گردد.

باوجود آنکه تنظیمهای ” جهادی” ساخت ایران و پاکستان برای مردم مؤمن افغانستان مدعی پیروی دین مقدس اسلام اند، مگر هیچ از این تنظیمهای ” جهادی”  از حقوق تساوی و عدالت اسلامی استفاده نمی کنند. تنظیمهای ” جهادی”  از دیندین مقدس اسلام بحیث وسیلۀ فریب و حفظ منافع نامشروع شخصی و حلقوی خویش استفاده می کنند.    

پای.  

Leave A Reply

Your email address will not be published.