وزارت امور خارجه میدان بزکشی حزب جمعیت ۱۵ سفارت دولت افغانستان از ۲ ماه بدینسو فلج اند

موضوع کوچک سلیقوی در امور اداری وزارت امور خارجه؛ پانزده سفارت دولت افغانستان در کشورهای مختلف را فلج ساخته است.
نصیر احمد اندیشه، معیین اداره و منابع وزارت امور خارجه که خود سابقه‌ای سفارت در استرالیا، نیوزیلاند و فیجی را نیز داراست؛ به صلاحیت خود در شکل «فارمت» مکاتیب این وزارت تصرف کرده و سپس صدها مکتوبی را که از سفارت‌خانه‌ها و نماینده‌گی‌های دولت افغانستان در بیرون از کشور در شکل سابقه به این وزارت مواصلت ورزیده؛ اصلاً بی پاسخ مانده است.
یافته‌های سرخط نشان می‌دهد؛ صدها مکتوب رسمی سفارت‌های دولت افغانستان که در فارمت سابقه آماده شده، هم اکنون در جعبه‌های وزارت امور خارجه گذاشته شده و لا جواب مانده است.
براساس این یافته‌ها، حدود ۵۰۰۰ مکتوب تنها از سفارت افغانستان مقیم استرالیا که در این دو ماه اخیر به وزارت امور خارجه کشور مواصلت ورزیده، بی پاسخ مانده و در پاسخ مکاتیب تعقیبی؛ تنها واکنشی که نشان داده می‌شود اینست که فارمت جدید باید استفاده شود.
در میان مکاتیب رسیده به معینیت اداره و منابع وزارت امور خارجه، اسناد مهمی هم شامل است که با گذشت وقت؛ قابلیت اجرایی شدنش را از دست می‌دهد.
در مکاتیب رقم فوق، گزارش‌های کارکرد سفارت‌خانه‌ها، نشست‌های دیپلوماتیک به سطح سفرا و مقامات وزارت امور خارجه کشورها ارایه شده است. افزون براین؛ در برخی مکاتیب دیگر پول مصارف سفارت‌خانه‌ها، درخواست رسمی رخصتی و مسایل دیگر یادآوری شده که باید هرچه زودتر اجرا شود، اما نصیر احمد اندیشه با رد مکاتیب با فارمت سابقه؛ همه را موکول کرده است.
برای اداره‌ای به مثل وزارت امور خارجه؛ این حالت بحرانی پنداشته می‌شود.
سرخط فارمت‌های مکتوب سابقه و تجدید شده را نیز دریافته و آن‌را به مقایسه گرفته است.
در مکتوب با فارمت جدید؛ موقعیت شرح زبان پشتو به سمت چپ انتقال یافته و در عوض دری جایگزین آن گردیده است.
همین موضوع کوچک و سلیقوی؛ سبب فلج شدن امور پانزده سفارت و نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور گردیده است.
وزارت امور خارجه کشور در پاسخ به مکاتیب سفارت‌خانه‌ها و نماینده‌‌گی‌های سیاسی افغانستان در دوحه، اسلام‌اباد، برلين، عشق‌آباد، واشنګتن دی سی، بیجينگ، ويانا، پاريس، کانبیرا، دهلی نو وارسا گفته که فارمت مکتوب رسمی تغییر کرده است و مکاتیب با فارمت سابقه قابل پذیرش نیست.
از این نماینده‌گی‌های دولت افغانستان در خارج از کشور خواسته شده است، همه مکاتیب شان را که به فرمایش آقای اندیشه تهیه شده است؛ دوباره در فارمت جدید به این وزارت بفرستند، در غیر آن به همین شکل؛ بی پاسخ می‌ماند.
علاوه بر این؛ نصیر احمد اندیشه معیین اداره و منابع وزارت امور خارجه؛ فونت ایرانی «B Zarr» را فونت رسمی این وزارت تعیین کرده است.
این فونت ایرانی در واقع فاقد حروف پشتو است و از اینرو؛ کارمندان این وزارت ناگزیر اند در همه امور رسمی از زبان دری استفاده نمایند.
مسوولان وزارت امور خارجه با وصف تلاش مکرر حاضر به پاسخ در مورد نشدند.

Categories: اجتماعي سیاسي,صفحه دري,غوره شوې لیکنې