برنده ششم میزان کیست؟

نویسنده: حشمت صمیم احمدزی

0 178

با وجود تمامی اگر و مگر ها به تاریخ ششم میزان ۹۸ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، نه تنها مردم بل حتی کاندیدان ریاست جمهوری نیز به دیده شک به برگزاری این روند می دیدند. اما یگانه کسی که در عزم اش اندک خدشه ای وارد نشد رییس جمهور محمد اشرف غنی بود که با تمام آب و تاب از برگزاری این روند تا به سردی گرایدن روابط اش با همکاران بین المللی و سیاسیون داخلی به پیش رفت و یکه تاز میدان جمهوریت بود.

همین عزم و اراده بود که تیم دولت ساز اولتر از همه شروع به کارزار های انتخاباتی کرد و دیگر تیم ها بعد از تویت ترامپ وارد کارزارهای انتخاباتی شدند.

غنی اما؛ علمبردار جمهوریت و مردم سالاری شده و نگذاشت جو بوجود آمده سیاسی در درون کشور و شک و تردید های همکاران بین المللی از برای چگونگی برگزاری این انتخابات مانع مردم سالاری در کشور شود.

غنی اما درین مدت با همکاران بین المللی و در رأس امریکا از یک سو و با سیاسیون و جو بوجود آمده در درون کشور از سوی دیگر رزمید تا مردم سالاری و جمهوریت را به کرسی بنشاند.

– گفتگو های زلمی خلیلزاد با طالبان در زمان حساس که تقویم انتخابات از سوی کمیسیون اعلان شده بود شدت گرفت و جو بوجود آمده سیاسی در کشور طوری رقم خورد که مردم را در دو راه صلح و انتخابات قرار داد، که ازین میان باید یکی را برمی‌گزیدند. همکاران بین المللی و در رأس امریکا بیشتر از همه عجله داشتند تا مذاکرات شان با طالبان که به توافق نزدیک شده بود به نتیجه مطلوب رسیده و سرنوشت حضور شان درین کشور معلوم شود، ازین رو داعیه دار آمدن صلح در افغانستان بودند.

درین میان اما اشرف غنی صلحی می خواست که پایه آن مردم سالاری باشد و ازین رو به انتخابات ارجحیت داد. اشرف غنی صلح را بعد از انتخابات می خواست تا به نمایندگی از مردم در میز مذاکره کسی حضور داشته باشد. همین بود که در تقابل با آمریکا قرار گرفته و خلاف خواست آنها در حرکت شد و بی جهت هم نبود که شصد در صد از کل هزینه انتخابات را از بودجه حکومتی پرداخت کرد.

– گفتگو های نماینده خاص امریکا با طالبان و صلح خواهی افغانها، سیاسیون داخلی را با سرگیچی مواجع کرد و نتوانستند از میان صلح و انتخابات یکی را برگزینند.

کاندیدان ریاست جمهوری درین میان اما کمتر با افکار عمومی و بیشتر با برنامه های خارجیان همسو بودند و ازین رو بود که تویت ترامپ اولویت شان را تعیین کرد و بعد از تویت ترامپ به کارزار هایی انتخاباتی شان شروع کردند.

در این میان اما خط سرخ رییس جمهور غنی انتخابات بود و ازین رو با همکاران بین المللی و سیاسیون داخلی دست و پنجه نرم می کرد.

به هر گونه انتخابات در فضای آرام برگزار شد و مردم به مراکز رای دهی رفته و به کاندیدان مورد نظر شان رای دادند.

اکنون اما جدا ازین که کی برنده این روند خواهد بود باید از به کرسی نشاندن جمهوریت و مردم سالاری دست اشرف غنی را به گرمی فشرد و از هر سه نهاد امنیتی و سربازان سر به کف قدردانی و تشکر کرد کرد که نگذاشتند مردم سالاری و جمهوریت از سوی شماری به چانه گرفته شود و از آن منحیث خط سرخ دفاع کردند.

در اخیر با برگزاری انتخابات در ششم میزان روشن شد که مردم برنده اصلی این روند شدند و با حضور در پای صندوق های رای جدا از آن که، کی به کرسی خواهد نشست، نظام جمهوریت و مردم سالاری را برگزیدند.

 

Comments
Loading...