یک واکسن جدید برای از بین بردن سرطان در انسانها ایجاد شده است 

0 666
دکتور حامد نوری  ـ

من با محققان در کوه سینا یک رویکرد جدید به ایمونوتراپی سرطان ایجاد کرده ایم، تزریق محرک های ایمنی به طور مستقیم به تومور برای آموزش سیستم ایمنی بدن برای از بین بردن آن و سایر سلول های تومور در سراسر بدن.

درمان شامل اداره مجموعه ای از محرک های ایمنی به طور مستقیم به یک محل تومور است. اولین تحریک کننده سلول های ایمنی مهم استخدام، سلول های دندریتیک را مانند جنرال ارتش ایمنی عمل می کند. محرک دوم، سلولهای دندریتیک را فعال می کند و سپس سلول های T را که سربازان سیستم ایمنی بدن را هدف قرار داده اند، برای کشتن سلول های سرطانی و ذخیره سلول های غیر سلولی ذخیره می کنند. این ارتش ایمنی یاد می گیرد تا ویژگی های سلول های تومور را تشخیص دهد، بنابراین می تواند آنها را بیرون کشید و آنها را در سراسر بدن نابود کند، و اساسا تومور را به یک کارخانه واکسن سرطان تبدیل می کند.

پس از آزمایش واکسن لنفوم در بالای ۱۱ بیمار در یک آزمایش بالینی امتحان شد. بعضی از بیماران از ماه ها تا سال ها مجبور به تجدید کامل بودند. در آزمایشات بالای موش، واکسن به شدت موفقیت ایمنوتراپی مانع از بازرسی را افزایش داد. یک آزمایش بالینی برای بیماران مبتلا به لنفوم، پستان و سر و گردن برای آزمایش واکسن با داروهای محرمانه بازرسی افتتاح شد. از آنجایی که ترکیب ایمنی درمانی حداقل سه برابر قدرتمندتر از انسداد پست کنترل و یا واکسن توسط خودشان بود، محققان بسیار خوش بینانه در مورد این که چگونه این بیماران در این آزمایش جدید موثر هستند. واکسن در سرطان کبد و تخمدان همچنان در آینده نزدیک آزمایش می شود
Comments
Loading...