قبرستانی که مرده‌گانش دفن نمی‌شوند

0 21

اهالی روستای ترونیان در اندونیزیا مرده‌گان خود را به یک قبرستان مخصوص برده و بدون آنکه آن‌ها را در خاک قرار دهند، گوشۀ رها می‌کنند. برخی از روستائیان که احترام بیشتری برای مرده‌گان خود قایل هستند، اتاقکی از گیاه برای شان می‌سازند تا طعمۀ حیوانات نشوند و اسکلیت بدن آن‌ها سالم باقی بماند.
مردم این روستا معتقدند این سنت احترام به مرده‌گان شان است. البته فقط جسد افراد متاهل در این قبرستان به این شیوه در گوشۀ گذاشته می‌شود. همچنین قانون سختگیرانه دیگری وجود دارد که فقط مرد‌ها اجساد را به گورستان می‌برند و پس از تمیز کردن، زنان اجازۀ حضور می‌یابند. هنگام ورود اجساد به گورستان نیز زنان اجازه حضور ندارند. روستائیان معتقدند اگر هنگام ورود جسد به قبرستان، زنی حضور داشته باشد زلزله و آتشفشان رخ می‌دهد.
گفتنیست، هنگامی که گوشت اجساد فاسد شده و از بین برود، اسکلیت‌ها به مکان دیگری از قبرستان انتقال داده می‌شود. گردشگران برای سفر به این روستا و بازدید از گورستان باید مسیر سه ساعته را با قایق بپیمایند.

Comments
Loading...