گرگ، انسان نیست / حیات الله بخشی

0 15

گرگ، انسان نیست

حیات الله بخشی

شاعر تا سراید شعر من

نیست ساحر تا بیارد سحر من

موج احساس است و درد و عاطفه

هر غزل از بحر طبع شعر من

من به انسان مهر ورزم هر زمان

مادر گیتی ندارد مهر من

وقتی انسان گرگ انسان می شود

می تراود خون ز چشم و چهر من

چون همه اولاد آدم بوده ایم

عشق آدم خلط شده با مهر من

ساحران دور موسا بخشیا

عاجز اند از طبع شعر و سحر من

Comments
Loading...