هديه برای شهدا / حیات الله بخشی

0 8

هديه برای شهدا

حیات الله بخشی

نام نیکويت بلند است اي شهيد

 اجر عقبايت دو چند است ای شهید

نام نامی ات به هر جا با درود

کس نگیرد ناپسند است ای شهید

در نبودت خصم تو مسرور لیک

دوستانت مستمند است ای شهید

جان خود دادی به حفظ میهنت

دیگران را نیز پند است ای شهید

در غل و زنجیر حب المیهنی

پای ما نیز بند است ای شهید

همچو تو بر درد میهن المدام

بخشی ما دردمند است ای شهید

Comments
Loading...