نظر متفاوت از مسکو – پشت پردۀ غوغای خروج قوای امریکا از افغانستان

0 98


نویسنده : الکساندر پیرینجییف، عضو مرکز کارشناسان سیاسی – نظامی روسیه 
تتبع و ترجمه: غ ج

____________________


معلومات دست داشتۀ ما نشان میدهد که پلانهای واشنگتن مبنی بر کاهش قوای نظامی امریکا در افغانستان در حقیقت ریشه در زد و بندها میان وزارت دفاع امریکا و “کمپنی های بزرگ خصوصی نظامی” آنکشور دارد. “کمپنی های بزرگ نظامی” همین اکنون در یک نوع جدال با حکومت در قسمت اجرای پلانهای محاربوی و فرمایشات بخاطر اشتراک در عملیات های جنگی قرار دارند. 
قبلاً رسانه ها خبر دادند که ایالات متحدۀ امریکا در نظر دارد مناصفۀ قوایش را از افغانستان بیرون سازد، در عین حال قید میگردید که واشنگتن قصد دارد قطعات تهاجمی و خاص خود را برای پیشبرد عملیات ها به ضد طالبان و گروه داعش در افغانستان نگهدارد. 
طوریکه اشاره شد در درون حلقات تأثیر گزار نظامی امریکا میان “کمپنی های خصوصی نظامی” و وزارت دفاع اینکشور برای حضور در نقاط داغ جهان مجادلۀ شدید جریان دارد. اعلامیۀ چند قبل ادارۀ امریکا در مورد بیرون ساختن بخش از قواء از افغانستان در حقیقت نتیجۀ فعالیت مراکزی است که منافع “کمپنی های خصوصی نظامی” را انعکاس میدهند. 
کمپنی های خصوصی نظامی سخت علاقمند اند قطعات اردوی امریکا را در نقاط پُر تشنج تعویض نموده و بدین ترتیب پول های هنگفتی را از خزانۀ دولتی بدست بیاورند. 
عودت قطعی قواء از افغانستان و سوریه هنوز پیش از وقت به نظر میرسد. اعلامیه های از قبیل بیرون ساختن قسمی قواء یکی از اجزای مجادله میان وزارت دفاع و “کمپنی های خصوصی نظامی” به خاطر کسب قرارداد های بزرگ نظامی، کسب پولهای هنگفت و اشتراک در اجرای عملیات های نظامی در خارج از قلمرو ایالات متحدۀ امریکا می باشد. 
طوریکه مشاهده می شود، رئیس جمهور دونالد ترامپ عجالتاً در ادارۀ امریکا همان کسی است که برای منافع “کمپنی های خصوصی نظامی” به لابیگری برای آنها آغاز نموده است. تمایل و گرایش روزافزون ترامپ به طرف “کمپنی های خصوصی نظامی” باعث متشنج شدن مناسبات وی با وزارت دفاع و سی آی ای گردیده است. 
هدف اساسی اعلامیه هائیکه از جانب حکومت امریکا گاه و بیگاه به نشر میرسد را ارزیابی و بررسی نبض اذهان عامه تشکیل داده و با اجراآت عملی کدام وجهه مشترک ندارد. 
مبرهن است که خروج قوا از افغانستان در شرایط کنونی به نفع امریکا نمی باشد. از آنجائیکه افغانستان شاهرگ براعظم “ایروایشیا” بوده و موقعیت با ارزش و ستراتیژیک آن زمینۀ آنرا مساعد می سازد تا قواء در کوتاه ترین زمان به سوی ایران، چین، هند… اعزام گردد، و کشورهای عضو “سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی” (جمهوریت های اسبق اتحاد شوروی) مورد فشار قرار گیرند، اخراج سریع و فوری نظامیان امریکا صورت نخواهد گرفت. 

Comments
Loading...