نذرانه / حیات الله بخشی

0 14

نذرانه

حیات الله بخشی

به محفل ساقی ما باده در پیمانه می ریزد

ز بهر خدمت یاران، عرق از شانه می ریزد

ببین مه از کدام سمتی نمایان گشته است امشب

که ساقی بی تعلل، باده در پیمانه می ریزد

اگر زاهد ببیند چشم مست ساقی ما را

 ز دستش وقت دیدن، تسبیح صد دانه می ریزد

شود در دفتر عشاق، نام نیک او تسجیل

چو فرهاد هر کسی خونش چنان مردانه می ریزد

اگر ساقی ز رخسارش برون آرد حجابش را

به دور شمع روی او دوصد پروانه می ریزد

به یاد نرگس چشمش، سحر خوابم پریشان شد

از آن رو از دو چشمانم، گهر مستانه می ریزد

شود گر جلوه آرا دلبر زیبای من امشب

 به پایش بخشی ما خون خود نذرانه می ریزد

Comments
Loading...