مرگ پروژه تذکره های برقی!/نوراحمد خالدی

با سیاسی و قومی کردن پروژه تذکره های برقی، توسط هردو جانب معضله، بالاخره آنرا دفن کردند. در حالیکه در هفتاد سال گذشته نام آن تذکره بود و در قانون جدید نیز نام آن “تذکره” است ایران پرستان، حتی رییس اجراییهٔ حکومت خلاف قانون آنرا شناسنامه میخواند! بالاخره در یک موضوع به قانون ایکه خود بدان رای داده اید و پافشاری در تطبیق آن دارید احترام گزارید!
بعد از چهار سال تآخیر (از زمان کرزئ) اگر کسی خیال خام داشته باشد که میتوان بدون تذکر کلمهٔ افغان پروژه را تطبیق کرد آدم احمقی بیش نخواهد بود.
برای احیای پروژه پیشنهاد من آنست که مطابق قانون اساسی عمل کرد. [مادهء چهارم قانون اساسی: ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادي که تابعيت افغانستان را دارا باشند. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.] (یعنی هر تبعهء افغانستان “افغان” است) بنابر آن میتوان به عوض کلمهء جنجال بر انگیز “ملیت” کلمهء تابعیت Citizenship را بکار برد. بر اساس قانون اساسی هر تبعهء کشور افغان شمرده میشود. بنابر آن بطور مثال:
تابعیت: افغان
اسم: احمد
اسم پدر: محمود
تخلص یا اسم فامیلی: پنجشیری
قومیت: تاجک
سکونت: ولسوالی رخه ولایت پنجشیر
دین: مقدس اسلام
این فورمل یگانه راه حل این معضلهء مصنوعی است.
نوراحمد خالدی

 

Categories: اجتماعي سیاسي,صفحه دري

خپل نظر ولیکۍ

Your email address will not be published.