غزل / حیات الله بخشی

0 16

غزل

حیات الله بخشی

 عاشقان بیمی ندارند از بلا

باورم کن آ و بنگر کربلا

تا به کویت آمدم من پُر صدا

خوش نصیبم تا شنیدم صد بلا

سرو پستی می کند با قد تو

چشم بد دور باد ای بالا بلا

تا به وصلش دست یابم بی درنگ

چاره کن با سحر و جادو ای ملا

سرپناهم نیست در دنیای دون

کس نرنجد گر نکردم من صلا

آفرین بر طبع شعرت بخشیا

چون سرودی شعر در چوکات لا

Comments
Loading...