غزل / حیات الله بخشی

0 17

غزل

حیات الله بخشی

کُشتی ما را، این قدر ها ناز چیست؟

همچو من صد کشته داری، راز چیست؟

از وفا دم می زنی ای بی وفا!

با رقیبان ارتباطت باز چیست؟

گر شوی محمود بختم ای صنم!

می شوم ایاز کویت، ناز چیست؟

همطرازی می نماید سرو لیک

پیش قدت سرو ای طناز چیست؟

اشک من افشا نماید راز دل

پیش اشک دیده ام غماز چیست؟

نام خوبت را بگیرم هر کجا

درس ما را غیر از این آغاز چیست؟

می کنی پرواز به شعرت بخشیا!

نقش پایت می کنند، پرواز چیست؟

Comments
Loading...