غزل / حیات الله بخشی

0 8

غزل

حیات الله بخشی

گل ندارد رنگ رویت بی مزاح

مشک نیز چون عطر بویت بی مزاح

در چمن دیدم ندیدم سنبلی

تازه و تر همچو مویت بی مزاح

دل ببستم سخت و ارسال کردمش

تحفه ای از راه جویت بی مزاح

 همچو مجنون آ و بنگر از وفا

خاک گشتم دور کویت بی مزاح

چون شود ضایع ز حُسن دلکشت

مه نگردد رو به رویت بی مزاح

زنده اند از مشک مویت عاشقان

زنده ام من هم ز بویت بی مزاح

همچو بخشی کس نباشد در جهان

عاشق تُند خویت بی مزاح

Comments
Loading...