غزل / حیات الله بخشی

0 10

غزل

حیات الله بخشی

صوت بلبل شد ز صوتت اختصاص

 گل ز یُمن روی تو گردیده خاص

 گرچه مخجولم که نسبت می دهم

 سرو باشد بنده ی قد تو خاص

 دیدمش زیبا و در دل گفتمش

 کی شوم از درد هجرت من خلاص

 نیش چشمی صد هزاران کشته ای

 کشته گان را وصل باشد بر قصاص

 از سر اخلاص باشد کن یقین

 دل برایت داده ام من اختصاص

کرده مجبور بخت محمودش مرا

تا شوم من بخشیا ایاز خاص

Comments
Loading...