غزل / حیات الله بخشی

0 18

غزل

حیات الله بخشی

تا غم نکشی مثال عاشق

 آگه نشوی ز حال عاشق

 اسرار نهان عشق باید

 پنهان کنی مثال عاشق

 دردش به دل و دوا نخواهد

این است حد کمال عاشق

ایمن نشوی به وادی عشق

 تا آن جا نروی به بال عاشق

زیبایی زنده گی به عشق است

در عشق بود جمال عاشق

 ای بخشی مکن گلایه از عشق

زیرا که تویی ز آل عاشق

Comments
Loading...