غزل / حیات الله بخشی

0 23

غزل

حیات الله بخشی

 مجنون توام خراب عشقم

در کوره ی دل کباب عشقم

مقرون اجابتم ز رحمت

در سایه ی از سحاب عشقم

من ذره ی عاشقم و لیکن

گم گشته ی آفتاب عشقم

روشن به جهان ستاره ام من

چون هاله ی ماهتاب عشقم

در خاطره ها خطور دارم

چون خاطره ی کتاب عشقم

خوناب دل از دو دیده ریزم

ز آن رو که در اضطراب عشقم

 آبادی من ز عشق باشد

هرچند که من خراب عشقم

 بد مستی من نهان نباشد

چون جرعه کش شراب عشقم

در روی جهان نگر چو بخشی

پوشیده نیم شهاب عشقم

Comments
Loading...