عجز / حیات الله بخشی

0 10

عجز

حیات الله بخشی

تا صمدم کند نگه، کی صنمت نهم جبین

تا تو صنم عدم شوی تا عدمت نهم جبین

سجده ی دل به شوق اگر راه بر آستان کشد

گریه ز انفعال کنم در حرمت نهم جبین

سایه ی هیبتت ربود عقل و دل و دیده ی من

چیست گناه من که من در قدمت نهم جبین

دل به جمت جهان نماست، دیده ی اعتراف گواست

عشق در استغاثه تا از کرمت نهم جبین

قبله ی دل ز عرش تو، آیینه کشد اگر

کعبه ی اشتیاق وصل تا چه دمت نهم جبین

سعی طلب بکش به عجز شش جهتش تو بخشیا

مستغنی ست بگویی گر بیش وکمت نهم جبین

Comments
Loading...