سیدمخدوم رهین را بهتر بشناسید – رهین و بیرق ملی – قسمت ششم

0 64

محمد یونس

2/4/2019

امریکا

 

دشمن بیرق ملی افغانستان

طوریکه گفته آمدیم، سید مخدوم رهین یکی از دشمنان سرسخت موجودیت کشوری به نام افغانستان است. رهین با هر نوع پدیده ای که به افغانستان هویت دهد، دشمنی می کند. طوریکه همه میدانند، بیرق سمبول ملی یک کشور و یکی از علایم فرق کشور های جهان است. سید مخدوم رهین به بیرق سیاه و سرخ وسبز افغانستان و محراب و منبر آن توهین می کند و آن را به باد استهزا می گیرد.  سید مخدوم رهین مانند ستمی ها بیرق ملی افغانستان را بیرق پشتون ها و نمادی از حاکمیت پشتون ها میداند. تعدادی از بی ارزش ترین انسان ها به رهین چک چک می کنند و از او یک ملا نصرالدین دیگر ساخته اند.

در ایامی که شوروی سابق قدرت سیاسی را بعد از سقوط نجیب به شورای نظار و جمعیت اسلامی سپرد، جنگ داخلی در افغانستان در گرفت. این را هم باید بگویم که ربانی به روسیه تعهد داد که مسلۀ غرامات جنگی را مطرح نه کند و روسیه را ببخشد. ازینرو، مسکو به مزدوران پرچمی خود هدایت داد که قدرت سیاسی را به مسعود و ربانی بسپارند. بعد از به قدرت رسیدن، ربانی و مسعود بیرق ملی را تغییر دادند و بیرق خود را بلند نمودند.

در بیرون از افغانستان، طرفداران و مخالفان شورای نظار و جمعیت اسلامی در منازعه و حتا جنگ های تن به تن پرداختند. منطقۀ واشنگتن یکی از محلاتی بود که تصادمات سیاسی و فکری بین جناح ها مختلف صورت می گرفت. در یکی از مظاهرات ضد جنگ های داخلی، حامیان مسعود و ربانی بیرق نو جمعیت اسلامی را بالا کردند که با مخالفت مردم مواجه شد. اکثریت صدا می کردند که بیرق سیاه و سرخ وسبز را که بیرق ملی افغانستان است، بلند نمائید. درین وقت سید مخدوم رهین که به نفع مسعود و ربانی فعالیت می کرد، صدا کرد که بیرق ملی مانند یک  “لتۀ کثیف خون پر است”. مردم از شنیدن این جمله از زبان سید مخدوم رهین سخت تکان خوردند و به وی لعنت گفتند. میدانیم که سید مخدوم رهین داکتر ادبیات و استاد هم بود که چه کلمات شرم آوری را به بیرق ملی افغانستان نسبت داد.

شخصی به نام محمد اسحق عثمان که سابق وکیل شورا بود، به گفتار سید مخدوم رهین اعتراض کرد و او را به توهین بیرق ملی متهم ساخت. فردای آن رهین به پدر و مادر محمد اسحق عثمان در جریدۀ امید دشنام داد و بار دیگر بیرق ملی را یک “لتۀ کثیف خون پر” نامید.  تا زمانیکه برهان الدین ربانی و مسعود در قدرت بودند، سید مخدوم رهین و حامیان شورای نظار و جمعیت اسلامی به شمول نواسه و خواهر زادۀ صدیق فرهنگ بیرق ربانی را بلند می کردند. بعد ازینکه توسط طالبان از صحنه بدور انداخته شدند، شش سال دیگر عربده می کشیدند تا امریکا آنها را به قدرت برساند.

بعد از شکست طالبان و آمدن شخص کثیفی به نام حامد کرزی، سید مخدوم رهین به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ مقرر شد. طوریکه قبلاٌ گفتم ایران در آوردن سید مخدوم رهین به حیث وزیر اطلاعات نقش اساسی داشت تا به ستراتیژی ایران در افغانستان کمک نماید. وقتیکه رهین حلف وفاداری یاد کرد، روی فریب و تقلب بیرق ملی افغانستان را بوسید و به چشمان خود مالید. یعنی همان “لتۀ کثیف خود پر” را که مورد نفرتش بود، ماچ کرد و لیسید. خوب فکر کنید که وقتی که یک انسان بی وجدان یک لتۀ کثیف خون پر را می بوسد و به چشمان خود می مالد، آن فرد چه نوغ فرد بشر خواهد بود که تا این اندازه بی وقار، رذیل و پست فطرت شود. آیا می توان از این نوع انسان بی هویت گله کرد که چرا به خاک و ناموس کشورش خیانت می کند؟ سید مخدوم رهین همه این فعالیت های ضد افغانستان را برای  ایران و به خاطر ایران انجام میدهد که درین راستا تربیه شد و آموزش دید.

قضاوت را در مورد این جرثومه به شما می گذارم.

Comments
Loading...