سيد مخدوم رهين را خوبتر بشناسيد!!!/پاچا

0 40

 – پاچا

کليفورنيا- ­امريکا

يکم جنورى ٢٠١٠

سيد مخدوم رهين را خوبتر بشناسيد!!!

سيد مخدوم رهين در سال ١٩٤٦ در شهر کابل متولد و بعد از فراغت از پوهنتون کابل غرض تحطيلات عالى عازم تهران­ايران شد. بعد از اخذ دوکتورا در سال ١٩٧٣ به کابل بازگشت. وقتيکه رهين محصل يکى از پوهنتونهاى تهران بود، گرويده حزب زير زمينى توده ايران شد. حزب توده ايران مانند حزب خلق و پرچم افغانستان ريشه اى کميونستى داشته  و فعاليتهاى  خويش را بطور مخفى عليه دولت شاهى ايران به پيش ميبرد. سازمان جاسوسى ايران که در وقت شاه بنام ساواک مسمى بود، ارتباط مخدوم رهين را به حزب توده کشف و به زندان تهران انداخته شد. اما متآسفانه بنا بر وساطت  سفير کبير افغانستان ابراهيم مجيد سراج از بنديخانه ازاد شد.

ولى سازمان جاسوسى ايران يعنى ساواک از مخدوم رهين اين تعهد را گرفت که منبعد براى اين سازمان در درون دولت افغانستان امورات جاسوسى را انجام دهند. رهين پيشنهاد ساواک را در مقابل يک معاش منظم که از طرف سفارت ايران در کابل پرداخته شود قبول ميکند. وقتيکه رهين به کابل باز ميگردد پلانهاى که از طرف ساواک برايش داده شده بود يکا يک تطبيق ميکند. مخدوم رهين فعاليتهاى خويش را عليه پشتونها اغاز ميکند که اين سلسله حتى تا اين وقت که رژيم شاه از بين رفته براى اخوندهاى ايران نيز صادقانه انجام ميدهد. ايران هميشه کوشش ميکند که افغانستان را زير سلطه لسان فارسى ايرانى اورده و هر دو زبان اصيل افغانستان يعنى پشتو و درى را از بين ببرد و فارسى ايرانى را جايگزين ان سازد. براي محو و ملوث کردن هردو لسان حکومتهاى سابق و فعلى ايران به ميلونها دالر بمصرف ميرساند.

دولت اخوندى ايران به هزارها تن کتاب، مجلات، اخبار و نشرات ديگر که بر ضد مذهب و لسان افغانستان است مانند سيل اسا روان ميکند، ولى اين وظيفه وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان است که جلو انرا بگيرد اما مخدوم رهين اين کاررا هر گز نميکند چرا که پابند به تعهدات خود در برابر ايران است.

من (نويسنده) در وقت جهاد تقريبآ يک سال در اتحاد سه گانه ( حزب محاذ ملى افغانستان به رهبرى پير سيد احمد گيلانى، جبهه نجات ملى افغانستان به رهبرى صبغت الله مجددى و حرکت انقلاب اسلامى افغانستان به رهبرى مولوى محمد نبى محمدى) که مقعران در اډه چارسده ­ شهر پيشاور بود يکجا کار کرديم، رهين را يک شخص نهايت متعصب، رياکار، سر سخت حامى ايران  و ضد پشتونها يافتم.

ريسرچها ، تتبعات و نوشتهاى که مخدوم رهين در طول عمر خود کرده همه اى انها نشاندهنده حاکميت سلطه زبان فارسى ايران را در افغانستان وانمود ميکند.رهين نه تنها به ان  بسندگى ميکند بلکه به زبان فارسى ايران که به زعم خودش زبان منطقه نيز است مباحات و افتخار ميکند. در اينمورد يک کتا ب را زير عنوان ” اشک خراسان” نوشته، ايکاش  انرا زير عنوان ” اشک افغانستان” مينوشت.

از جانب ديگر اخبار “اميد” که در ايالت ورجينيا امريکا به مسؤليت طهه کوشان نشرات ضد پشتونها را براه انداخته مخدوم رهين و طهه کوشان مشترکآ با هم همکار استند. قابل ياداورى است که مخدوم رهين و طهه کوشان با هم باجه استند يعنى همسر رهين و همسر طهه کوشان همشيره استند. اخبار اميد به تيراژ بسيار وسيع نشرات ميکند که پول نشرات ان توسط سفارت ايران در واشنگتن­امريکا پرداخته ميشود.

برادر بزرگ مرد: وقتيکه ربانى و مسعود بالاى حصص محدود شهر کابل حکمرواى ميراند، اخبار اميد زير عنوان “برادر بزرگ مرد” يک مقاله را  بنشر سپرده بود. در مقاله پشتونها را وحشى و فاقد هر نوع فرهنگ وانمود ساخته بودند. اميديها فکر ميکردند که دولت خاين ربانى و مسعود وطنفروش تا ابد پا بر جا خواهد ماند، ولى به جهانيان معلوم است که اين خاک از پشتونها است و از ان تا به اخرين قطره خون دفاع ميکند.

اکنون اين در نزد بنده يک معما است که چرا رئيس جمهور کرزى اين خاين ملى را بار ديگر به حيث وزير اطلاعات و کلتور در کابينه خود جا داده؟ ايا اين فشار ايران، بريتانيا و يا هم از امريکا بود و يا ملحوظات ديگر؟ دراين باره از نمايندگان وطنپرست ولسى جرگه تقاضا ميکنم که در وقت راى دهى به رهين  به حيث وزير اينده اطلاعات و کلتور از نهايت احتياط کار گرفته و نگذاريد که اين وطنفروش و خاين ملى بار ديگر به مسند وزارت برسد.

هر کس که بر ضد منافع عليا ملت افغانستان کار ميکند، از خداوند متعال برايشان  در هر دو جهان رسواى ابدى ميخواهم. زنده باد افغانستان، مرگ بر خاينين ملى. پاچا

 

 

 

 

Comments
Loading...