حکمتیار: کسانیکه خلاف پاکستان موقف گرفتند بی شعورند

0 64

ظریف امین یار
من: دقیقاً ما حتماً ملتی عاری از شعورم که یک سیاستمدار بی شعوری را که باعث جنگ، بحران، بربادی، تحقیر، ناتوانی و بی حرمتی کشور ما شده است، گذاشتیم که یکبار دیگر تبر پاکستانی خود را برای بریدن سر ملت تیز کند. ما کسی را اجازه ورود به کابل دادیم که هر گوشه و کنار کابل از راکتهایش فریاد و درد دارد، کسی را قبول کردیم که در اردوگاهای استخباراتی پاکستان پرورش یافته و سالهاست موجب ذلالت ، دربدری، بی حیثیتی و شکست ملت شده است.

کسی را پذیرفتیم که زبان نیش دار اش همواره خلاف منافع ملی کشور حرف زده و هیچ فرصتی را برای حراست از منافع اسلام آباد هدر نداده است. اما توجه فرمایید که ملتی بی شعور موقتی هستیم اما شما بی شعور قسم خورده هستید. اما می پذیریم که ما ملت شکست خورده هستیم که جنگسالاران را که شایسته محاکمه اند رهبر قبول می کنیم. به ذات خداوند متعال سوگند اگر من بجای شما می بودم هرگز چنین زندگی ذلت بار را نمی خواستم . لیکن شما جنگسالارید و جنگسالار شرم و حیثیت کجا دارد که چنین جسارت را بخرچ بدهد.

Comments
Loading...