اندرز / حیات الله بخشی

0 7

اندرز

حیات الله بخشی

باكرم بگشا تو درب بسته را

 با تفقد کن علاج خسته را

عمر باقی را غنیمت دان که کس

 پس به کف نیاورد تیر جُسته را

 گر ثواب حج اکبر بایدت

 بی نوا مگذار نوای خسته را

 در میان اهل دل شد محترم

 آن که درمان کرد دلِ بشکسته را

 در امان و عافیت شد از بلا

 دیده باشی خانه ی در بسته را

 حیف باشد در زمین شوره زار

 گر نهالی پروری یا خسته را

 در جهان خار و گلزار، بخشیا!

می پسندم جای خار، گلدسته را

Comments
Loading...